Eeva Innola

Forskare - forskningsprogrammet Europeiska Unionen

eeva.innolafiia.fi
Telefon 09 432 7764
Mobil 050 574 0527

Examina
FM (geografi) Turku universitet

Expertis
Säkerhetspolitik