Katja Creutz

Äldre forskare - forskningsprogrammet Global säkerhet

katja.creutzfiia.fi
Telefon 09 432 7781

Examina
Juris Doktor, Helsingfors universitet, 2015.

Master of Laws (LL.M.)-program (folkrätt), Helsingfors universitet, 2004.

Politices magister (folkrätt), Åbo Akademi, 2000.

Sakkunskap
Folkrätt, speciellt ansvarsfrågor; mänskliga rättigheter; globalt styre.

Senaste publikationer

State Responsibility in International Law: From Paradigm to Periphery, Hakapaino: Helsingfors, 2015.

International Responsibility and Problematic Law-Making, i publikationen Rain Liivoja & Jarna Petman (red.), International Law-Making: Essays in Honour of Professor Jan Klabbers (Routledge, 2013)

Law versus Codes of Conduct: Between Convergence and Conflict, i publikationen Jan Klabbers & Touko Piiparinen (red.), Normative Pluralism and International Law: Exploring Global Governance (Cambridge University Press, 2013) 166-200

The Problem of Regulation and the Role of the International Criminal Court, i publikationen Thomas Mandrup (red.), Privatisation of Security: The Concept, Its History and Its Contemporary Application (Royal Danish Defence College, 2012) 63-86

The International Intervention in Libya: Another Round between Sovereignty and Human Rights, 2 Helsinki Review of Global Governance (2011) 55-58

Språkkunskaper
svenska, finska, engelska (arbetsspråk), franska (nöjaktiga kunskaper)