Elina Sinkkonen

Äldre forskare - forskningsprogrammet Global säkerhet

elina.sinkkonenfiia.fi
Telefon 09 4327782
Mobil 050 5741880

Examina
DPhil, University of Oxford (UK), Department of Politics and International Relations, 2014
PM, Helsinfors universitet, Institutionen för politik och ekonomi, 2008

Expertis
Nationell identitet i Kina
Frågor med anslutning till den allmänna opinionen i Kina
Kinas inrikes- och utrikespolitik
Internationell politik i Östasien

Senaste publikationer

2013 "Nationalism, Patriotism and Foreign Policy Attitudes among Chinese University Students." The China Quarterly, 216 (4), 1045-1063.

2009. "Isänmaallisuuskasvatuksen kampanja opiskelijoiden mielipiteenmuokkaajana". I verket Raisa Asikainen, Teemu Naarajärvi ja Juha Vuori, (toim.) Pekinginkevät 1989. Tiananmen ja kiinalaisen aktivismin rajat. Helsinki: Gaudeamus.

Språkkunskaper
finska, engelska, kinesiska (arbetsspråk), franska, svenska, tyska, spanska

Hemsida
http://www.elinasinkkonen.com/