Jyrki Kallio

Äldre forskare - forskningsprogrammet Global säkerhet

jyrki.kalliofiia.fi
Telefon 09 432 7789

Den politiska kulturen i Kina, Kinas utrikespolitik, samhällsutvecklingen i Kina, regionala frågor i Östasien

 ***
FD, PM