Forskare

Sök expert Sök Visa alla
Mika Aaltola
Mika Aaltola
programdirektör - forskningsprogrammet Global säkerhet

mika.aaltolafiia.fi
Telefon 09 432 7780

USA:s inrikes- och utrikespolitik, relationerna mellan stormakterna, Finlands utrikes- och säkerhetspolitik, global styrning

Toni Alaranta
Toni Alaranta
Äldre forskare – forskningsprogrammet Europeiska Unionen

toni.alarantafiia.fi
Telefon 094327731
Mobil 0505742134

Relationerna mellan EU och Turkiet, Turkiets inrikes- och utrikespolitik, Mellanösterns modernisering

Katja Creutz
Katja Creutz
Äldre forskare - forskningsprogrammet Global säkerhet

katja.creutzfiia.fi
Telefon 09 432 7781

Folkrätt, speciellt ansvarsfrågor; mänskliga rättigheter; globalt styre

Bart Gaens
Bart Gaens
Projektledare, CUSPP; Äldre forskare - forskningsprogrammet Global säkerhet

bart.gaensfiia.fi
Telefon 09 432 7788

Japan-forskning (regional forskning), Japan i Asiens regionala kontext, Stormaktsrelationer i Östasien, Relationerna mellan EU och Asien, ASEM (Asia-Europe Meeting)

Eeva Innola
Eeva Innola
Forskare - forskningsprogrammet Europeiska Unionen

eeva.innolafiia.fi
Telefon 09 432 7764

De globala kollektivt utnyttjade verksamhetsmiljöernas (global commons) geo- och säkerhetspolitik

Tuomas Iso-Markku
Tuomas Iso-Markku
Forskare - forskningsprogrammet Europeiska Unionen

tuomas.iso-markkufiia.fi
Telefon 09 432 7737

Gemensam säkerhets- och försvarspolitik, Finlands EU-politik, tysk politik, EU-institutioner

Juha Jokela
Juha Jokela
programdirektör - forskningsprogrammet Europeiska Unionen

juha.jokelafiia.fi
Telefon 09 432 7730

EU:s utrikes- och säkerhetspolitik, EU:s Asienpolitik, globalt styre och G20-gruppen

Jyrki Kallio
Jyrki Kallio
Äldre forskare - forskningsprogrammet Global säkerhet

jyrki.kalliofiia.fi
Telefon 09 432 7789

Den politiska kulturen samt samhällsutvecklingen i Kina, Kinas utrikespolitik, regionala frågor i Östasien

Juha Käpylä
Juha Käpylä
Äldre Forskare - Forskningsprogrammet global säkerhet

juha.kapylafiia.fi
Telefon 09 4327749
Mobil 050 5741383

De globala kollektivt utnyttjade verksamhetsmiljöernas (global commons) geo- och säkerhetspolitik

Veera Laine
Veera Laine
Forskare - forskningsprogrammet EU:s östra grannskap och Ryssland

veera.lainefiia.fi
Telefon 09 432 7756
Mobil 050 574 1807

nationalism i Ryssland, media och civilsamhället i Ryssland, begreppshistoria

Jussi Lassila
Jussi Lassila
Äldre forskare - forskningsprogrammet EU:s östra grannskap och Ryssland

jussi.lassilafiia.fi
Telefon 09 432 7747
Mobil 050 462 9278

Rysslands inrikespolitik, speciellt identitetspolitik, nationalism, politiska rörelser, populism, politisk retorik och kommunikation.

Kristian Lundby Gjerde
Kristian Lundby Gjerde
Gästforskare

Kristian.LundbyGjerdefiia.fi
Telefon 09 43227757

Relationerna mellan Ryssland och väst, Rysslands utrikespolitik, rysk historisk politik

Leo Michel
Leo Michel
Äldre gästforskare - forskningsprogrammet Global säkerhet

leo.michelfiia.fi
Telefon 09 432 7758

US defense and foreign policy, NATO, NATO-EU relations, US bilateral defense relations with Europe, arms control

Harri Mikkola
Harri Mikkola
Äldre forskare - forskningsprogrammet Global säkerhet

harri.mikkolafiia.fi
Telefon 09 432 7792
Mobil 050 574 0432

Arktis, Europas säkerhets- och försvarsmarknad, säkerhetsstudier, försörjningsberedskap

Arkady Moshes
Arkady Moshes
programdirektör – forskningsprogrammet EU:s östra grannskap och Ryssland

arkady.moshesfiia.fi
Telefon 09 432 7750

Relationerna mellan Ryssland och Europa, Ukrainas och Vitrysslands inrikes- och utrikespolitik

Wolfgang Mühlberger
Wolfgang Mühlberger
Äldre forskare - forskningsprogrammet Europeiska unionen

wolfgang.muehlbergerfiia.fi
Telefon 09 432 7732
Mobil 050 574 1235

EU:s relationer till Mellanöstern och Nord-Afrika; Levanten: Konflikterna mellan Israel och Palestina, Libanon; Arabvärldens förändring: Tunisien, Egypten, Libyen och Syrien; islamistiska rörelser; konflikthantering, fredsskapande, reformer inom säkerhetssektorn (Security Sector Reform, SSR), scenarier

Ryhor Nizhnikau
Ryhor Nizhnikau
Äldre forskare - forskningsprogrammet EU:s östra grannskap och Ryssland

ryhor.nizhnikaufiia.fi
Telefon +358 94327753

EU:s östra grannskap, Rysslands utrikespolitik i postsovjetiska utrymmet, Vitrysslands, Ukrainas och Moldovas inrikes- och utrikespolitik

Matti  Pesu
Matti Pesu
Gästforskare - forskningsprogrammet Europeiska Unionen

matti.pesufiia.fi
Telefon 09 4327739

Finska utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik, europeisk säkerhet, transatlantiska relationer, utrikespolitisk analys

Kristi Raik
Kristi Raik
Äldre forskare - forskningsprogrammet Europeiska unionen

kristi.raikfiia.fi
Telefon 09 432 7733

EU:s utrikespolitik, EU:s östra grannskap, EU:s institutioner, demokratisering och dess befrämjande, de baltiska ländernas utrikes-och säkerhetspolitik

Olli  Ruohomäki
Olli Ruohomäki
Äldre gästforskare - forskningsprogrammet Global säkerhet

olli.ruohomakifiia.fi
Telefon 09 432 7746
Mobil 050 347 3576

Afghanistan, Pakistan, Nepal, Palestine, Thailand, Cambodia, Laos, fragile states, aid and reconstruction, comprehensive crisis management, terrorism, narcotics and conflict, political radicalisation, development and security, migration and conflict, peace processes

Anu Ruokamo
Anu Ruokamo
Forskningsassistent

anu.ruokamofiia.fi
Telefon 09 432 7722

Sinikukka Saari
Sinikukka Saari
Äldre forskare - forskningsprogrammet EU:s östra grannskap och Ryssland

sinikukka.saariformin.fi
Telefon +358 29 535 1883
On leave of absence until January 2019

Rysslands inrikes- och utrikespolitik, relationerna mellan EU och Ryssland, EU:s östra partnerskap, stöd för internationell demokrati och människorättigheter

Charly Salonius-Pasternak
Charly Salonius-Pasternak
Äldre forskare - forskningsprogrammet Global säkerhet

charly.salonius-pasternakfiia.fi
Telefon 09 432 7784
Mobil 040 754 0151

Förenta Staternas utrikes och inrikespolitik , fredsbevarande och krishantering

Marco Siddi
Marco Siddi
Äldre forskare – forskningsprogrammet Europeiska Unionen

marco.siddifiia.fi
Telefon 09 4327743
Mobil 0503835368

Relationerna mellan EU och Ryssland, EU:s energipolitik, minnes- och identitetspolitik i Europa, säkerheten i Europa, Italiens roll i EU

Elina Sinkkonen
Elina Sinkkonen
Äldre forskare - forskningsprogrammet Global säkerhet

elina.sinkkonenfiia.fi
Telefon 09 4327782
Mobil 050 5741880

Nationell identitet i Kina, frågor med anslutning till den allmänna opinionen i Kina, Kinas inrikes- och utrikepolitik, internationell politik i Östasien

Ville  Sinkkonen
Ville Sinkkonen
Forskare - forskningsprogrammet Global säkerhet

ville.sinkkonenfiia.fi
Telefon 09 432 7783

Förenta staternas utrikespolitik, Förenta staternas Mellanöstern politik, normer, värden och makt i utrikespolitik, förändringar i internationella maktförhållanden, förtroendepolitik

Teemu Tammikko
Teemu Tammikko
Äldre forskare - forskningsprogrammet Europeiska unionen

teemu.tammikkofiia.fi
Mobil 050 316 79 96

Terrorism samt övrig politisk radikalism, Europas kamp mot terrorism, krishantering inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken, Spanien, Georgien

Teija Tiilikainen
Teija Tiilikainen
direktör; chefredaktör, tidskiften Ulkopolitiikka

teija.tiilikainenfiia.fi
Telefon 09 432 7701
Chefassistent Suvi Järvinen +358 9 432 7724

Europeisk integration, idéhistoria, politiska institutioner samt gemensam utrikes- och försvarspolitik; Finlands utrikes- och försvarspolitik.

Antto Vihma
Antto Vihma
Äldre forskare - forskningsprogrammet Global säkerhet

antto.vihmafiia.fi
Telefon 09 4327785
Mobil 050 372 4568

Internationell klimatpolitik; Energi och geopolitik; Klimatförhandlingar

Mikael Wigell
Mikael Wigell
Äldre forskare - forskningsprogrammet Global säkerhet

mikael.wigellfiia.fi
Telefon 09 432 7786
Mobil 040 5831371

Regionala stormakter, geostrategi och geoekonomi, BRICS samarbetet, Latinamerikas ekonomi och politik, EU:s och Latinamerikas relationer, fredsmäkling