Förenta staternas utrikespolitik efter Obama
Pierre Teyssot / European Commission Audiovisual Service

Förenta staternas utrikespolitik efter Obama

Rapport 46

After Rebalance: Visions for the future of US foreign policy and global role beyond 2016

Förenta staternas utrikespolitik ses ofta som ett skiftande mellan inåtvänd isolationism och utåtriktad interventionism. I Mika Aaltolas och Anna Kronlunds redigerade rapport granskas hur dessa fluktuationer styr Förenta staternas kommande utrikespolitiska alternativ, när tiden efter Obama blir den nya realiteten.

Working Paper

Nordic-Baltic security and US foreign policy: A durable transatlantic link?

Eoin Micheál McNamara, Magnus Nordenman & Charly Salonius-Pasternak

Rysslands strategiska vilseledning
Photo: The Presidential Press and Information Office of Russia

Rysslands strategiska vilseledning

Rapport 45

Fog of Falsehood: Russian Strategy of Deception and the Conflict in Ukraine

I Katri Pynnöniemis och András Rácz rapport analyseras i detalj de tolkningar och vilseledande begrepps utveckling, som Ryssland skapat, om konflikten i Ukraina. I sin nuvarande propaganda utnyttjar Ryssland delvis redan de medel som användes under Sovjetunionen. Medan den tidigare sovjetpropagandan baserade sig på ideologiska påståenden om verkligheten, kan den nuvarande strategiska vilseledningen jämföras med ett kalejdoskop, där det genomträngande ljuset bryts till flera olika versioner av verkligheten.

Tysklands ledarskap i EU
Foto: The European Council / Flickr.com / Creative Commons 2.0

Tysklands ledarskap i EU

Report 44

Europe’s New Political Engine: Germany’s role in the EU’s foreign and security policy

I början av 2010-talet led EU:s utrikes- och säkerhetspolitik av en brist på ledarskap. Det ekonomiskt starka Tyskland måste uppta ledarskapet för Europa. I den nya FIIA Report granskas Tysklands nya roll och dess följder för EU:s utrikes- och säkerhetspolitik. Enligt rapporten är Tysklands ledarskaps lyckande och uthållighet beroende på ifall de lyckas trygga Europas gemenskap och anpassningsförmåga, då EU:s närområden drabbas av kriser och globaliseringen skapar utmaningar.

Ulkopolitiikka-lehden kolumni

Kuka enää pelkää Saksaa?

Matti Pesu

Energins geoekonomi
Photo by IAEA / Creative Commons 2.0 / Flickr.com

Energins geoekonomi

Briefing Paper 191

Dividing the EU with energy? Unpacking Russia's energy geoeconomics

Istället för modernisering av ekonomin eller frihandel grundar sig Rysslands ekonomiska ideologi alltmer på landets nationella säkerhetsintressen. Energireserven används för att öka Rysslands inflytande i närområden och i relation till EU. Detta kan ses som ett geoekonomiskt tillvägagångssätt, skriver Toivo Martikainen och Antto Vihma.

Utvecklingen vid östra Medelhavet
Kuva: John Halbrook / Creative Commons 2.0 / Flickr.com

Utvecklingen vid östra Medelhavet

Working Paper 90

Turkey's political direction: Authoritarianism, liberal democracy or dissolution?

Efter nyvalen förra november ser det säkert ut att Rättvise- och utvecklingspartiet (AKP) som styrt Turkiet sedan år 2002 kommer att hållas i makt. I denna forskning framför Toni Alaranta tre alternativa scenarier över Turkiets utveckling inom den snara framtiden. Tre centrala variabler påverkar denna utveckling: AKP:s islamistiskt-konservativa projekt, regional ostabilitet och Turkiets kurdminoritets ställning.

Rysslands krisläge
Foto: The Presidential Press and Information Office of Russia

Rysslands krisläge

FIIA Analysis 6

Zugzwang in slow motion? The implications of Russia’s system-level crisis

Rysslands senaste utrikespolitiska och militära aktivering handlar om reaktioner till både interna och externa motgångar som Ryssland ställts inför. För att besvara dessa utmaningar har landets förvaltning aktiverat ett krisläge. I och med detta kan exceptionella åtgärder både i Ryssland samt i utrikespolitiken berättigas, skriver Veera Laine, Toivo Martikainen, Katri Pynnöniemi och Sinikukka Saari i den nya FIIA Analysis –publikationen.

Förväntningar inför Paris klimatmöte
Kuva: Moyan Brenn / Flickr.com / CC 2.0

Förväntningar inför Paris klimatmöte

Briefing Paper

Paris stress test: Can the UN climate talks deliver?

Tolkningen av resultaten från Paris klimatmöte (COP-21) har effekter på olika länders möjlighet att främja sin egen klimatpolitik. Det är speciellt viktigt för den Europeiska unionen som bestämmer om sina målsättningar för tidsperioden efter året 2020 mot bakgrunden av resultaten från Paris. Enligt äldre forskare Antto Vihma påverkar också mötets allmänna tolkning trovärdigheten av förhandlingssystemet som lyder under FN:s klimatkonvention.

Säkerhetsrådets rättsliga förpliktelser
Foto: Jeffrey Zeldman / Flickr / Creative Commons 2.0

Säkerhetsrådets rättsliga förpliktelser

FIIA Analysis 5

Can the Law Help? Debating Security Council Inaction on Syria

FN:s säkerhetsråds handlingsförlamning när det gäller krisen i Syrien har väckt omfattande antipati. De rättslärda har emellertid diskuterat huruvida säkerhetsrådet kan anses vara rättsligt förpliktat att agera för att förhindra omfattande grymheter. Trots att den synvinkel som betonar förpliktelsen är omtvistad, är den ett tecken på att säkerhetsrådets handlingsförlamning har fått de rättslärda att försöka hitta lösningar i den folkrättsligt bindande regleringen. Äldre forskare Katja Creutz har analyserat diskussionen om säkerhetsrådets rättsliga förpliktelser.

Pattställning för Nordkorea
Foto: NASA

Pattställning för Nordkorea

Briefing Paper 180

No light in sight on the Korean peninsula: Lingering threats and regional responses

Situationen på Koreahalvön är mycket oförutsägbar och utgör ett mot såväl den regionala stabiliteten som den globala säkerheten. Nordkoreas ekonomi tycks inte förbättras i någon högre grad, och man kan fråga sig hur länge det ska gå att upprätthålla landets politiska system. Enligt Jyrki Kallio och Bart Gaens avstår Nordkorea knappast från sitt kärnprogram trots att det internationella samfundet har satt det som villkor för bistånd och ekonomiskt samarbete.

Rysslands hybridkrig i Ukraina
Kuva: Robin Koskas / Flickr / Creative Commons 2.0

Rysslands hybridkrig i Ukraina

Rapport 43

Russia’s Hybrid War in Ukraine: Breaking the Enemy’s Ability to Resist

Rysslands tillvägagångssätt i Ukraina har ofta kallats hybridkrig. Dess syfte har varit att vinna över fienden genom att bryta ner fiendens förmåga att göra motstånd utan att använda sig av storskaliga militära anfall. Ett hybridkrig bygger på utnyttjande av en kombination av militära och icke-militära metoder och praktiskt taget alla metoder som en stat har till sitt förfogande kan utnyttjas. András Rácz frågar i sin rapport om den metod som Ryssland använt i Ukraina är en allmängiltig modell som kan utnyttjas var som helst.

FIIA Comment

Integraatio vai valtioliitos?

Sinikukka Saari

FIIA Comment

Suomi hybridisodankäynnin kohteena

Charly Salonius-Pasternak & Jarno Limnéll

Rysslands nya militärdoktrin
Foto: Ana Paula Hirama / Flickr / Creative Commons 2.0

Rysslands nya militärdoktrin

Rysslands militärdoktriner i jämförelse – Den nuvarande versionen är inställd på kristidsfrekvens

Rysslands militärdoktrin uppdaterades i slutet av fjolåret vid en tidpunkt då en allvarlig konflikt pågår mellan Ryssland och Ukraina. Äldre forskare Katri Pynnöniemi från Utrikespolitiska institutet och kaptenlöjtnant James Mashiri från Försvarsmakten granskar i sin rapport de ändringar som företagits i Rysslands militärdoktrin och deras betydelse för Rysslands utrikes- och säkerhetspolitik.

Meddelanden, 25.7.2016

AKP-anhängare i Sverige uppmanas ange Gülenanhängare

Utrikespolitiska institutets äldre forskare Toni Alaranta kommenterade Turkiets kuppförsökets konsekvenserna i Österbottens tidning.

I medierna, 21.7.2016

Videoinspelningar visar hur kuppsoldater torteras

Äldre forskare Toni Alaranta vid utrikespolitiska institutet kommenterade videoinspelningarna om misshandlade turkiska soldater som spreds på sociala medier.

I medierna, 20.7.2016

Erdogan jagar terrorister i skolorna

Äldre forskare Toni Alaranta kommenterade Gülen-rörelsen och sade att rörelsens anhängare kommer att leva farligt framöver.

EILEN - Dokumentarkiv och kronologi för Finlands utrikespolitik

Eilen-arkivet är ett nätarkiv som Utrikespolitiska institutet upprätthåller. Arkivet som omfattar viktiga utrikespolitiska tal och dokument är öppet för alla. Arkivet har därtill en kronologi som upptar de för den finländska utrikespolitiken viktigaste händelserna från 1973 och framåt.

Sökterm
Startdag Slutdag  
Sök

Europeiska unionen

Europeiska unionen

Forskningsprogrammet Europeiska unionen har i fokus unionens globala och regionala roll, inklusive unionens interna dynamik. Programmets centrala teman är EU:s externa relationer och institutionella utveckling.

EU:s östra grannskap och Ryssland

EU:s östra grannskap och Ryssland

Forskningsprogrammet EU:s östra grannskap och Ryssland följer med utvecklingen i EU:s östra grannländer, med speciellt fokus på Rysslands inrikes- och utrikespolitik. Programmets huvudteman är bland annat områdets allmänpolitiska utveckling samt Eurasiska integrationen. Dessutom koncentrerar sig programmet på utvecklingen av de mellanstatliga förhållandena i EU:s östra grannskap samt områdets förhållande till unionen.

Global säkerhet

Global säkerhet

Forskningsprogrammet Global säkerhet analyserar global säkerhet ur ett brett säkerhetsperspektiv. Programmet tar fasta på de globala säkerhetspolitiska förändringarna som påverkar utvecklingen av Europas och Finlands säkerhetsklimat. Centrala forskningsteman är utvecklingen av globala maktförhållanden, förändringarna i stormaktsbalansen, betydande funktionella och regionala säkerhets- och riskfaktorer, de transatlantiska relationernas roll i världspolitiken samt de olika dimensionerna av europeisk säkerhetspolitik.

Forskningscentret för Förenta staternas politik och makt

Syftet med Forskningscentret för Förenta staternas politik och makt är att producera forskning och sakkunskap om Förenta staternas globala roll samt frågor med anknytning till dess utrikes- och inrikespolitik. Forskningscentret fungerar i samband med Utrikespolitiska institutets forskningsprogram Global säkerhet. Jane och Aatos Erkkos stiftelse stöder Utrikespolitiska institutets forskning av Förenta staterna.