Partnernas försvarssamarbete
Foto: NATO

Partnernas försvarssamarbete

Rapporten 48

Nordic Partners of NATO: How similar are Finland and Sweden within NATO cooperation?

Juha Pyykönen jämför Finlands och Sveriges militära samarbete med Nato i den nya rapporten. De nordiska partnerna kunde rikta sig närmare varann samt Nato, på grund av att ländernas uppfattning om hot är allt enhetligare och att de nu har mer metoder baserat på samarbete för att hantera hot än tidigare.

Working Paper

Nordic-Baltic security and US foreign policy: A durable transatlantic link?

Eoin Micheál McNamara, Magnus Nordenman & Charly Salonius-Pasternak

Spänningar i EU:s östra grannskap
Foto: Evgeniy Maloletka / OSCE

Spänningar i EU:s östra grannskap

Rapporten

Key Actors in the EU’s Eastern Neighbourhood: Competing perspectives on geostrategic tensions

I rapporten, redigerad av Kristi Raik och Sinikukka Saari, utreds geostrategiska spänningar i EU:s östra grannskap. I rapporten analyseras för området relevanta staters och organisationers intressen. Dessa aktörer är EU, Ryssland, Förenta Staterna, Turkiet, Kina och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa OSSE. Enligt rapporten borde EU:s utrikespolitik inte undvika konfrontationer till vilket pris som helst.

Rapportens publiceringstillfälle (audio)

Changing Geostrategic Tensions around Ukraine

Geoekonomins frammarsch
Foto: Nils Öberg / Wikimedia Commons

Geoekonomins frammarsch

Briefing Paper

China’s Advance in Latin America: Geostrategic Implications for Europe, the US, and the Region Itself

Kina utökar snabbt sitt inflytande i Latinamerika. Även om Kinas närvaro i huvudsak är ekonomisk, har Kinas agerande vittgående strategiska följder för såväl Latinamerika som Europa och Förenta staterna. I många latinamerikanska länder har den politiska ledningen bytts ut mot en mera västsinnad. Enligt Mikael Wigells färska Briefing Paper skulle det löna sig för väst att ta tillfället i akt och erbjuda Latinamerika genuint multilateralt samarbete i stället för de bilaterala relationer som Kina erbjuder.

Vetenskaplig artikel i tidningen International Affairs

Geopolitics versus geoeconomics: the case of Russia's geostrategy and its effects on the EU

Mikael Wigell & Antto Vihma

Förenta staternas utrikespolitik efter Obama
Pierre Teyssot / European Commission Audiovisual Service

Förenta staternas utrikespolitik efter Obama

Rapport 46

After Rebalance: Visions for the future of US foreign policy and global role beyond 2016

Förenta staternas utrikespolitik ses ofta som ett skiftande mellan inåtvänd isolationism och utåtriktad interventionism. I Mika Aaltolas och Anna Kronlunds redigerade rapport granskas hur dessa fluktuationer styr Förenta staternas kommande utrikespolitiska alternativ, när tiden efter Obama blir den nya realiteten.

Working Paper

Nordic-Baltic security and US foreign policy: A durable transatlantic link?

Eoin Micheál McNamara, Magnus Nordenman & Charly Salonius-Pasternak

Rysslands strategiska vilseledning
Photo: The Presidential Press and Information Office of Russia

Rysslands strategiska vilseledning

Rapport 45

Fog of Falsehood: Russian Strategy of Deception and the Conflict in Ukraine

I Katri Pynnöniemis och András Rácz rapport analyseras i detalj de tolkningar och vilseledande begrepps utveckling, som Ryssland skapat, om konflikten i Ukraina. I sin nuvarande propaganda utnyttjar Ryssland delvis redan de medel som användes under Sovjetunionen. Medan den tidigare sovjetpropagandan baserade sig på ideologiska påståenden om verkligheten, kan den nuvarande strategiska vilseledningen jämföras med ett kalejdoskop, där det genomträngande ljuset bryts till flera olika versioner av verkligheten.

Tysklands ledarskap i EU
Foto: The European Council / Flickr.com / Creative Commons 2.0

Tysklands ledarskap i EU

Report 44

Europe’s New Political Engine: Germany’s role in the EU’s foreign and security policy

I början av 2010-talet led EU:s utrikes- och säkerhetspolitik av en brist på ledarskap. Det ekonomiskt starka Tyskland måste uppta ledarskapet för Europa. I den nya FIIA Report granskas Tysklands nya roll och dess följder för EU:s utrikes- och säkerhetspolitik. Enligt rapporten är Tysklands ledarskaps lyckande och uthållighet beroende på ifall de lyckas trygga Europas gemenskap och anpassningsförmåga, då EU:s närområden drabbas av kriser och globaliseringen skapar utmaningar.

Ulkopolitiikka-lehden kolumni

Kuka enää pelkää Saksaa?

Matti Pesu

Energins geoekonomi
Photo by IAEA / Creative Commons 2.0 / Flickr.com

Energins geoekonomi

Briefing Paper 191

Dividing the EU with energy? Unpacking Russia's energy geoeconomics

Istället för modernisering av ekonomin eller frihandel grundar sig Rysslands ekonomiska ideologi alltmer på landets nationella säkerhetsintressen. Energireserven används för att öka Rysslands inflytande i närområden och i relation till EU. Detta kan ses som ett geoekonomiskt tillvägagångssätt, skriver Toivo Martikainen och Antto Vihma.

Utvecklingen vid östra Medelhavet
Kuva: John Halbrook / Creative Commons 2.0 / Flickr.com

Utvecklingen vid östra Medelhavet

Working Paper 90

Turkey's political direction: Authoritarianism, liberal democracy or dissolution?

Efter nyvalen förra november ser det säkert ut att Rättvise- och utvecklingspartiet (AKP) som styrt Turkiet sedan år 2002 kommer att hållas i makt. I denna forskning framför Toni Alaranta tre alternativa scenarier över Turkiets utveckling inom den snara framtiden. Tre centrala variabler påverkar denna utveckling: AKP:s islamistiskt-konservativa projekt, regional ostabilitet och Turkiets kurdminoritets ställning.

En gång i månaden

UPI Breakfast Briefing

Utrikespolitiska institutets frukosttillställningar behandlar aktuella EU-frågor som är av intresse för Finland och finländare.

I medierna, 16.1.2017

Charly Salonius-Pasternak i Yle nyheter

Yle nyheter intervjuade äldre forskare Charly Salonius-Pasternak (14.1.). Intervjun handlade om USA:s president Barack Obama och frågade: hur väl lyckades han genomföra sin egen agenda?

I medierna, 16.1.2017

Katri Pynnöniemi till FNB

Katri Pynnöniemi förundrar sig över presidentens uttalandem, hon sade till FNB att Ryssland och dess föregångare Sovjetunionen var mycket intresserat av Finlands presidentval och att situationen inte har förändrats (14.1.).

I medierna, 12.1.2017

"Obama var sin stil trogen"

USA:s avgående president Barack Obama höll stilen i sitt avskedstal och försvarade det demokratiska partiets grundbudskap, säger programdirektör Mika Aaltola på Utrikespolitiska institutet.

EILEN - Dokumentarkiv och kronologi för Finlands utrikespolitik

Eilen-arkivet är ett nätarkiv som Utrikespolitiska institutet upprätthåller. Arkivet som omfattar viktiga utrikespolitiska tal och dokument är öppet för alla. Arkivet har därtill en kronologi som upptar de för den finländska utrikespolitiken viktigaste händelserna från 1973 och framåt.

Sökterm
Startdag Slutdag  
Sök

Europeiska unionen

Europeiska unionen

Forskningsprogrammet Europeiska unionen har i fokus unionens globala och regionala roll, inklusive unionens interna dynamik. Programmets centrala teman är EU:s externa relationer och institutionella utveckling.

EU:s östra grannskap och Ryssland

EU:s östra grannskap och Ryssland

Forskningsprogrammet EU:s östra grannskap och Ryssland följer med utvecklingen i EU:s östra grannländer, med speciellt fokus på Rysslands inrikes- och utrikespolitik. Programmets huvudteman är bland annat områdets allmänpolitiska utveckling samt Eurasiska integrationen. Dessutom koncentrerar sig programmet på utvecklingen av de mellanstatliga förhållandena i EU:s östra grannskap samt områdets förhållande till unionen.

Global säkerhet

Global säkerhet

Forskningsprogrammet Global säkerhet analyserar global säkerhet ur ett brett säkerhetsperspektiv. Programmet tar fasta på de globala säkerhetspolitiska förändringarna som påverkar utvecklingen av Europas och Finlands säkerhetsklimat. Centrala forskningsteman är utvecklingen av globala maktförhållanden, förändringarna i stormaktsbalansen, betydande funktionella och regionala säkerhets- och riskfaktorer, de transatlantiska relationernas roll i världspolitiken samt de olika dimensionerna av europeisk säkerhetspolitik.

Forskningscentret för Förenta staternas politik och makt

Syftet med Forskningscentret för Förenta staternas politik och makt är att producera forskning och sakkunskap om Förenta staternas globala roll samt frågor med anknytning till dess utrikes- och inrikespolitik. Forskningscentret fungerar i samband med Utrikespolitiska institutets forskningsprogram Global säkerhet. Jane och Aatos Erkkos stiftelse stöder Utrikespolitiska institutets forskning av Förenta staterna.