Styrelsen

Utrikespolitiska institutet leds av en styrelse som väljs av riksdagen. Styrelsemedlemmar är statssekreterare för EU-ärenden Kare Halonen (ordförande), minister politices doktor Kimmo Kiljunen, professor Laura Kolbe (vice ordförande), professor Ilkka Liikanen, minister Pirkko Mattila, ambassadör René Nyberg, minister Ilkka Suominen, forskningsprofessor Monica Tennberg och professor Tarja Väyrynen.

Institutets styrelse besluter bl.a. om institutets ekonomi och forskningsprogram. Institutets forskare genomför programmet i enlighet med den vetenskapliga autonomin. Styrelsen utnämner även institutets direktör.