Vetenskapliga rådet

Vetenskapliga rådet 2015-2017. Vetenskapliga rådet 2015-2017.
Utrikespolitiska institutet har ett vetenskapligt råd som institutets styrelse har  tillsatt för en tre-års period 2015-2017. Rådets uppgift är att dra riktlinjerna för institutets forskningspolitik, värdera kvaliteten och relevansen i dess arbete, samt stöda institutet i dess internationella verksamhet.

Rådets medlemmar:

Professor Michelle Cini
University of Bristol, Storbritannien

Professor Julie Gilson
University of Birmingham, Storbritannien
 
Professor Kristian Harpviken
Peace Research Institute Oslo, Norge

Professor G. John Ikenberry
Princeton University, Förenta staterna
 
Professor Brigid Laffan
European University Institute

Professor Christian Lequesne
Ceri/Science-Po, Frankrike  
 
Direktör Volker Perthes 
Stiftung Wissenschaft und Politik, Tyskland

Professor Nikolay Petrov
Higher School of Economics moscow, Ryssland
 
Domare Allan Rosas 
Europeiska gemenskapens domstol, Luxemburg
 
 
Professor Jonas Tallberg
Stockholms universitet,Sverige

Direktör Marcin Zaborowski
The Polish Institute of International AffairsPolen