Vihmas och Wigells artikel publicerad i International Affairs-tidningen

Publicerad 11.5.2016

Geopolitics versus geoeconomics: the case of Russia's geostrategy and its effects on the EU

International Affairs

Äldre forskare vid institutet Mikael Wigell och Antto Vihma har publicerat artikeln om Rysslands geostrategi i den senaste International Affairs-tidningen. I artikeln utvecklas en ny referensram för att analysera geopolitik och geoekonomi och växelverkan mellan dessa.Länk till artikeln