Finlands ordförandeskap i Arktiska rådet (2017-2019) i en tid av förändring och osäkerhet

Publicerad 14.2.2017

Suomen puheenjohtajuus Arktisessa neuvostossa (2017-2019) muutoksen ja epävarmuuden aikakaudella

Valtioneuvoston kanslia

Timo Koivurova, Małgorzata Śmieszek, Adam Stępień, Harri Mikkola, Juha Käpylä, Paula Kankaanpää

Harri Mikkola och Juha Käpylä har skrivid - med Timo Koivurova, Małgorzata Śmieszek, Adam Stępień och Paula Kankaanpää - en rapport "Finlands ordförandeskap i Arktiska rådet (2017-2019) i en tid av förändring och osäkerhet". Utgivare: Statsrådets kansli, 14.2.2017.

Sammandrag 

Finland tar emot det tvååriga ordförandeskapet för Arktiska rådet i maj 2017. Rapporten erbjuder forskningsinformation för att stödja förberedandet och förverkligandet av det finska ordförandeskapet, för att definiera tyngdpunkterna för Finlands arktiska politik samt främja den offentliga debatten om utvecklingsgången i det arktiska området. 

Finland förbereder sig för ordförandeskapet i Arktiska rådet i en situation, där verksamhetsmiljön för den allmänna arktiska politiken har blivit osäkrare speciellt vad gäller ekonomin och säkerhetsläget. Även områdets ledningsstruktur är i förändring. Uppgifterna för ordförandelandet har förändrats samtidigt som Arktiska rådet har utvecklats, och utomstående aktörer har blivit successivt mer intresserade av både området och rådet. 

I rapporten granskas förändringarna i det arktiska området från olika synvinklar: utvecklingen av naturen och dess problem, den samhälleliga utvecklingsbågen, politiska och geopolitiska förändringar, samt den ekonomiska utvecklingen och de nya ekonomiska möjligheterna. 

Rapporten utreder, hur man strävar till att svara på utmaningarna inom området som är i förändring med rättsliga och politiska medel, med koncentration framförallt på arbetet vid Arktiska rådet. I rapporten granskas även vad ordförandeskapet betyder för Finland och hur Finland effektivt kunde genomföra sitt ordförandeskap.