Tonläget mellan EU och Turkiet allt surare

Publicerad 14.3.2017

Tonläget mellan EU och Turkiet allt surare

Nils Äkesson

Dagens Industri intervjuade äldre forskare Toni Alaranta till en artikel "Tonläget mellan EU och Turkiet allt surare" (14.3.).