Europeiska unionen

Presentation

Forskningsprogrammet Europeiska unionen fokuserar på unionens yttre relationer och dess globala och regionala roll utan att glömma unionens interna dynamik. Programmets centrala teman är EU:s yttre relationer, integrationsutvecklingen och unionens politiska system.

EU:s yttre relationer – inklusive unionens beslutsfattande och ledarskap – undersöks extensivt inom programmet. Centrala teman är EU:s utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik, grannrelationerna och energisäkerheten. Frågor som tangerar unionens yttre och inre säkerhet granskas i anslutning till terrorism och radikalisering. Regionalt betonar programforskningen unionens östra och södra grannskap. På forskningsagendan finns också relationerna mellan Turkiet och EU samt EU:s politik gällande den arktiska regionen.

Andra centrala teman i EU:s yttre relationer – till exempel unionens handelspolitik, relationerna till Ryssland och de transatlantiska relationerna – undersöks också inom och i samarbete med institutets övriga program. Detsamma gäller det nordiska samarbetet både inom EU och mera allmänt.  

I forskningen kring integrationsutvecklingen samt EU:s institutioner och beslutsfattande framhävs konsekvenserna av reformen av den ekonomiska och monetära unionen, integrationens särutveckling och de politiska konsekvenserna av brexit. Inom programmet granskas dessutom utvecklingstrenderna för medlemsländernas EU-politik, inklusive den EU-kritiska populismens frammarsch.

EU-programmet strävar efter att producera högklassig forskning, som även betjänar det politiska beslutsfattandet och den breda allmänheten. Forskningsprogrammet har ett starkt nätverk i Europa och strävar kontinuerligt efter att stärka och bredda sina samarbetsrelationer.