Rapporten

Rapporten 31 (2011)   

Governing the blue-green Baltic Sea:
Societal challenges of marine eutrophication prevention


Publicerad 29.11.2011

Mia Pihlajamäki & Nina Tynkkynen (eds.)
The Finnish Institute of International Affairs

Ladda ner PDF (1.24 Mb)

Eutrofiering anses för närvarande vara det allvarligaste ekologiska problemet i Östersjön. Med tanke på att Östersjön redan har varit föremål för miljöarbetet i 40 år, är det förvånansvärt att dess ekologiska tillstånd inte har förbättrats. Den internationella och nationella skyddspolitiken som iakttagits har följaktligen inte varit tillräckligt effektiv.  I PROBALT-rapporten granskas randvillkoren för bekämpandet av Östersjöns eutrofiering på nationell, regional och EU-nivå. Identifieringen av dessa randvillkor underlättar ett effektivt bekämpande av eutrofiering.  Dessutom föreslås i rapporten handeln med näringsutsläpp som ett medel att bekämpa övergödningen. På basen av forskningsresultaten presenteras fyra politiska rekommendationer för att effektivera bekämpningen av eutrofiering på såväl nationell som internationell nivå. Forskningsprojektet PROBALT, som Utrikespolitiska institutet koordinerar är en del av Östersjöländernas och EU:s gemensamma forskningsprogram BONUS.

Rekommenderas