FIIA Comment

FIIA Comment 16 (2013)   

Vaalitarkkailua vaivaa uskottavuusongelma:
Azerbaidžanin vaaleista tehdyt yltiömyönteiset arviot kyseenalaistavat vaalitarkkailujärjestelmän toimivuuden


Publicerad 22.11.2013

Anaïs Marin
Ulkopoliittinen instituutti

Ladda ner PDF (308 Kb)

Azerbaidžanin presidentinvaaleja tarkkailleet Etyjin ihmisoikeustoimiston vaalitarkkailijat tulivat hyvin toisenlaisiin johtopäätöksiin kuin europarlamentin ja Euroopan neuvoston tarkkailijat. Näkemyserot pakottavat kysymään, kuinka mielekäs väline vaalitarkkailu ylipäätään on demokratian edistämisessä.

Rekommenderas