FIIA Comment

FIIA Comment 6 (2014)   

Reaalipolitiikan paluu?
Ukrainan syventyvä kriisi voi vaikuttaa myös Arktiksella tehtävään yhteistyöhön


Publicerad 25.3.2014

Harri Mikkola
Ulkopoliittinen instituutti

Ladda ner PDF (321 Kb)

Arktinen alue ei ole suojassa maailman kuohunnalta tai poliittisilta kriiseiltä. Ukrainan kriisillä voi olla merkittäviä suoria ja epäsuoria vaikutuksia arktisen alueen yhteistyöhön ja kehitykseen. Kriisi voi vaikuttaa esimerkiksi poliittiseen yhteistyöhön Arktisessa neuvostossa, jonka puheenjohtajana Suomi toimii vuosina 2017–2019. Taloudelliset intressit saattavat silti lopulta osoittautua niin merkittäviksi, että Venäjän ja lännen suhteiden tulehtumisen ei anneta estää Arktikselle suunniteltuja hankkeita. On muistettava, että arktinen alue ei ole suljettu tila, vaan yksi suurvaltapolitiikan näyttämö muiden joukossa.

Rekommenderas

FIIA Comment 6 (2014)   Briefing Paper 21 (2008)

The Return of Realpolitik?
The deepening crisis in Ukraine may spill over to the Arctic

Harri Mikkola

 

Venäjän ulkopoliittisen nousun kestävyys

Mikko Patokallio