FIIA Comment

FIIA Comment 7 (2014)   

Improvisaation taidetta:
Kuinka ymmärtää Venäjän toimia Ukrainassa?


Publicerad 21.5.2014

Katri Pynnöniemi
Ulkopoliittinen instituutti

Ladda ner PDF (177 Kb)

Venäjän toimia Ukrainan kriisin aikana voidaan ymmärtää yhdistämällä kolme erilaista analyysikehystä. Ensimmäisessä Venäjän toimet nähdään puolustuksellisina, toisessa geopolitiikkaan ja suurvalta-ajatteluun perustuvina ja kolmannessa ennakoimattomana improvisointina.

Tärkeintä on pyrkiä ymmärtämään, kuinka Venäjän toimiin ja politiikkaan sisäänrakennetut ennakko-oletukset ja improvisaatio ovat keskenään vuorovaikutuksessa. Tätä vuorovaikutusta analysoimalla voidaan arvioida, mitä tulevaisuus mahdollisesti tuo tulleessaan ja miten siihen voidaan varautua.

Rekommenderas