FIIA Comment

FIIA Comment 14 (2014)   

Mitä EU voi tehdä Gazan hyväksi?
Olemassa olevia välineitä tulisi käyttää ­edistämään Gazan saarron lopettamista


Publicerad 22.9.2014

Mari Neuvonen
Ulkopoliittinen instituutti

Ladda ner PDF (45 Kb)

Jotta EU voisi edistää Gazan saarron purkamista, sen tulisi keskittyä miehitetyillä palestiinalaisalueilla toimiviin siviilikriisinhallintaoperaatioihinsa. Samalla unioni voisi edistää ruohonjuuritasolla luottamuksen rakentamista, joka on edellytys kestävän ratkaisun löytämiseksi Gazaan.

Rekommenderas