FIIA Comment

FIIA Comment 5 (2015)   

Minskin uusi tulitauko:
Läpimurto vai pelkkä kangastus Ukrainan konfliktin ratkaisussa?


Publicerad 13.2.2015

András Rácz, Sinikukka Saari
Ulkopoliittinen instituutti

Ladda ner PDF (45 Kb)

Minskin uusi sopimus antaa Venäjän tukemille separatisteille paljon vaikutusvaltaa Ukrainaa kohtaan. Jos sopimus pannaan täytäntöön, se voi tarjota toimivan alustan kaikkia osapuolia tyydyttävälle poliittiselle ratkaisulle. Jos sopimusta taas ei panna täytäntöön, sotatoimien käynnistyminen uudelleen on hyvin todennäköistä.

Rekommenderas