FIIA Comment

FIIA Comment 6 (2015)   

Suomi hybridisodankäynnin kohteena:
Yhteiskunnallisia haavoittuvaisuuksia ja sotilaallisella voimalla uhkaamista


Publicerad 17.2.2015

Charly Salonius-Pasternak, Jarno Limnéll
Ulkopoliittinen instituutti

Ladda ner PDF (45 Kb)

Suomella on hyvät edellytykset puolustautua hybridisotaa vastaan. Valmistautuminen vaatii kuitenkin henkisen ja fyysisen kriisinsietokyvyn vahvistamista, yhtenäisen tilannekuvan luomista sekä uusien puolustuskeinojen ja lainsäädännön kehittämistä.

Rekommenderas