Forskningsprogrammen

Europeiska unionen

Europeiska unionen

Forskningsprogrammet Europeiska unionen har i fokus unionens globala och regionala roll, inklusive unionens interna dynamik. Programmets centrala teman är EU:s externa relationer och institutionella utveckling.

EU:s östra grannskap och Ryssland

EU:s östra grannskap och Ryssland

Forskningsprogrammet EU:s östra grannskap och Ryssland följer med utvecklingen i EU:s östra grannländer, med speciellt fokus på Rysslands inrikes- och utrikespolitik. Programmets huvudteman är bland annat områdets allmänpolitiska utveckling samt Eurasiska integrationen. Dessutom koncentrerar sig programmet på utvecklingen av de mellanstatliga förhållandena i EU:s östra grannskap samt områdets förhållande till unionen.

Global säkerhet

Global säkerhet

Forskningsprogrammet Global säkerhet analyserar global säkerhet ur ett brett säkerhetsperspektiv. Programmet tar fasta på de globala säkerhetspolitiska förändringarna som påverkar utvecklingen av Europas och Finlands säkerhetsklimat. Centrala forskningsteman är utvecklingen av globala maktförhållanden, förändringarna i stormaktsbalansen, betydande funktionella och regionala säkerhets- och riskfaktorer, de transatlantiska relationernas roll i världspolitiken samt de olika dimensionerna av europeisk säkerhetspolitik.

Forskningscentret för Förenta staternas politik och makt

Syftet med Forskningscentret för Förenta staternas politik och makt är att producera forskning och sakkunskap om Förenta staternas globala roll samt frågor med anknytning till dess utrikes- och inrikespolitik. Forskningscentret fungerar i samband med Utrikespolitiska institutets forskningsprogram Global säkerhet. Jane och Aatos Erkkos stiftelse stöder Utrikespolitiska institutets forskning av Förenta staterna.

Projekt

Finlands utrikespolitik

Syftet med projektet Finlands utrikespolitik är att stödja forskningen av finländsk utrikespolitik samt att väcka internationellt intresse för ämnet. Det huvudsakliga målet med projektet är att öppna ett nätarkiv för finländsk utrikespolitik. Detta nätarkiv, som omfattar viktiga tal och dokument inom finländsk utrikespolitik, lanserades i mars 2012 (www.eilen.fi). Ett annat syfte med projektet är att skapa ett nätverk för forskare bland annat genom att ordna regelbundna forskningsseminarier kring temat finländsk utrikespolitik. Projektet strävar också till att öka utgivningen av publikationer inom facket.

Mellanöstern i förändring

De arabiska revolutionerna 2011 har startat en politisk förändringsprocess i Mellanöstern. Även om man inte ännu känner till följderna vet man att denna förändring på ett fundamentalt sätt kommer att omforma länderna i Mellanöstern samt ländernas relationer till den övriga världen. Förändringen inverkar också i betydande grad på den Europeiska unionen. Projektet FIIA analyserar och utvärderar förändringsprocessen genom att studera utvecklingen i länderna i Mellanöstern samt genom att rapportera om händelsernas viktigaste sociala, ekonomiska och politiska krafter och aktörer. Speciellt uppmärksammar man den Europeiska unionens och dess medlemsländers roll beträffande situationen i de drabbade länderna.

Rysslands föränderliga roll i Finlands närområden

Utrikespolitiska institutet utför, med finansiering från Statsrådets kansli, ett ettårigt forskningsprojekt om Rysslands föränderliga roll i Finlands närområden. I projektets första skede fokuserar forskningen på Rysslands politiska system, landets energipolitik och roll i säkerhetsmiljön vid den arktiska regionen och Östersjön. I projektets andra skede utvärderas vad Rysslands föränderliga roll innebär för Finland. Inom ramen för projektet skrivs flera Briefing Paper-publikationer och en slutrapport som skall överlåtas åt Statsrådets kansli i juni 2016. Projektet leds av Teija Tiilikainen och tillses av utrikesministeriet. I Utrikespolitiska institutet koordineras projektet av Toivo Martikainen.