Huumeiden vastainen sota on hävitty – nyt etsitään vaihtoehtoja
Mikko Naalisvirta, Jaana Kanninen, Teemo Tebest, Juha Rissanen, Markku Saksa

YLE:n huumeiden vastaisesta sodasta kertovan pitkän artikkelin loppuosassa on haastatteltu Ulkopoliittisen instituutin vanhempaa tutkijaa Mikael Wigelliä. Wigellin mukaan globaalia huumepolitiikkaa voidaan pitää kaikilta osin epäonnistuneena, mikä myös myönnetään läntisessä maailmassa laajalti.

Linkki artikkeliin