Experter ser fördelar med EU-skatt
Hufvudstadsbladet
Patrik Harald

En intressant idé men svår att genomföra. Så beskriver Teija Tiilikainen tanken att EU skulle bära upp skatt direkt av medborgarna.

Hbl skrev i går om diskussionen kring nya sätt att finansiera den Europeiska unionen. En tanke som kastats fram är att EU skulle få möjlighet att direkt beskatta medborgarna och företagen. I dag får EU sina pengar från medlemsländernas statsbudgetar.

Teija Tiilikainen som leder Nätverket för Europaforskning vid Helsingfors universitet, säger att tanken på att direkt beskatta medborgarna är intressant. Ett sådant system skulle enligt henne ge medborgarna mer konkret insyn i hur mycket de betalar till unionen. Hon säger att summan för till exempel finländarnas del är mindre än vad många tror.

– Också i dag är det ju i slutändan medborgarna som finansierar EU fast pengarna går via det egna landets statsbudget. Direkt beskattning av medborgarna skulle skapa större transparens. Jag tycker att det finns mycket att fundera på i den här frågan.

Däremot tror hon inte att medlemsländerna kommer att kunna ena sig i frågan. Det finns länder som stöder tanken medan andra fruktar att beskattning av medborgarna ytterligare innebär ett steg mot en federalisering av unionen. Bland annat Storbritannien hör till den gruppen.

Tiilikainen kostaterar att tanken på att beskatta medlemmarna direkt inte är ny, den dök upp i konventet redan i början på 2000-talet. Hittills har idén inte fått tillräckligt stöd för att bli verklighet och Tiilikainen tror inte att sannolikheten är större den här gången heller.

– Å andra sidan finns det frågor som har tagit tjugo år att få igenom inom EU, så om man tror på en sak lönar det sig alltid att försöka.

Också Hanna Ojanen , forskningsdirektör vid Utrikespolitiska institutet i Stockholm, ser fördelar med att EU skulle ha möjlighet att direkt beskatta sina medborgare..

– Det skulle minska problemen med dubbel beskattning för både företag och folk som bor och verkar i flera länder.

Å andra sidan tror hon att många länder är väldigt måna om att inte ge ifrån sig någon bit av rätten att beskatta sina medborgare. Ett annat hinder kan vara att uppfattningen om på vilka grunder skatter ska uppbäras varierar mycket mellan olika länder av ideologiska skäl.