Between Apathy and Anger: Challenges to the Union from the 2014 Elections to the European Parliament
CEPS

Ulkopoliittisen instituutin tutkija Tuomas Iso-Markku kirjoitti Suomea koskevan osuuden eurovaalitaistelua unionin 11 jäsenmaassa analysoivaan EPIN-raporttiin “Between Apathy and Anger: Challenges to the Union from the 2014
Elections to the European Parliament”. Iso-Markun mukaan eurovaaleja käydään Suomessa tällä kertaa hyvin eri oloissa kuin vuonna 2009 muun muassa euroalueen velkakriisistä ja perussuomalaisten suosiosta johtuen.

Linkki julkaisuun (Suomea koskeva osuus pdf-tiedoston sivuilla 20–28)