Conditionality in Chinese bilateral lending
BOFIT
Mikael Mattlin and Matti Nojonen

Tiivistelmä:


Kiinan nopeasti kasvavat ulkomaansijoitukset ja ulkomaille suunnattu lainaraha muokkaa merkittävällä tavalla globaalia talousjärjestelmää. Yleisesti oletetaan, että koska Kiina on pitkään pitänyt kiinni puuttumattomuus- ja suverentiteettiperiaatteista ja usein kritisoi Lännen interventionismia, Kiina myös lainaa ja sijoittaa ulkomaille ilman politiikkaehtoja. Tämä keskustelupaperi tarkastelee kriittisesti tätä yleistä uskomusta. Raportissa tarkastelemme Kiinan valtio-omisteisten politiikkapankkien (policy banks) bilateraalisia lainoja. Raportin argumentti on, että Kiinan oletettu vastahakoisuus ehdollistamista vastaan pätee lähinnä jos tämän käsitteen ymmärretään tarkoittavan niitä nimenomaisia politiikkaehtoja, joita Maailmanpankkiryhmän lainausinstituutiot tavanomaisesti ovat edellyttäneet, kuten yksityistämistä tai rahoitusmarkkinoiden avaamista. Kirjallisuuskatsauksen sekä lainojen piirteiden ja alustavien Kiinan bilateraalilainoituksen empiiristen tapausten analyysien pohjalta, identifioimme neljä hypoteettista ehdollistamisen muotoa: poliittinen ehdollistaminen, upotettu ehdollistaminen, ristikkäinen ehdollistaminen sekä emergentti ehdollistaminen.


Linkki artikkeliin.