EU-28 Watch: Finland
Institut für Europäische Politik IEP

Ulkopoliittisen instituutin tutkimusassistentti Teemu Rantanen kirjoitti Suomea koskevan osuuden berliiniläisen Institut für Europäische Politikin (IEP) EU-28 Watch -julkaisuun, joka seuraa Eurooppa-politiikasta unionin jäsenmaissa käytävää keskustelua. Suomalaisesta keskustelusta esille nousivat erityisesti euroskeptikkojen vaalimenestys, EU:n naapurustopolitiikka sekä unionin sisäiset valtasuhteet.