Tutkijaa haetaan määräaikaiseen työsuhteeseen 31.12.2010 asti. Työsuhde voi alkaa heti tai sopimuksen mukaan. Määräaikaisuuden syy: meneillään oleva ohjelmakausi 2008-2010

Hakuaika päättyy: 12.3.2010 klo 16.15

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää EU:n finanssi- ja talouspolitiikan sekä kansainvälisen finanssi- ja talousjärjestelmän ja sen toimijoiden tuntemusta. Arvostamme erityisesti EU:n ja edellä mainittujen toimijoiden muuttuviin suhteisiin ja nykyisen talouskriisin ratkaisuihin liittyvää asiantuntemusta.

Lisäksi tehtävien menestyksellinen hoitaminen edellyttää tohtorin tutkintoa tai ylempää korkeakoulututkintoa sekä hyvää aikaisemmalla tieteellisellä ja julkisella toiminnalla osoitettua pätevyyttä. Koulutus ja pätevyys voi olla hankittu Suomessa tai ulkomailla. Arvostamme monipuolista kielitaitoa ja hyvää yhteistyökykyä.

Ulkopoliittiselle instituutille osoitetut hakemukset pyydetään laatimaan englanninkielisinä ja niihin tulee liittää ansioluettelon ohella enintään kahden sivun pituinen suunnitelma tutkimustyöstä, jonka hakija nimityskautensa aikana toteuttaa.

Tehtävää koskeviin tiedusteluihin vastaa johtaja Teija Tiilikainen (teija.tiilikainen@upi-fiia.fi) tai ohjelmajohtaja Juha Jokela (juha.jokela@upi-fiia.fi).

Hakemukset tulee toimittaa 12.3.2010 klo 16.15 mennessä Ulkopoliittisen instituutin kirjaamoon (Kruunuvuorenkatu 4, 00160 Helsinki) tai sähköpostilla osoitteella kirjaamo@upi-fiia.fi. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon.

Hakemusasiakirjoja ei palauteta.