Euroopan puolustusmarkkinoiden muutosten vaikutukset suomalaiselle puolustusteollisuudelle
Tiede ja ase. Suomen Sotatieteellisen Seuran vuosijulkaisu n:o 70, 2012

Ulkopoliittisen instituutin tutkija Harri Mikkola on julkaissut yhdessä Maanpuolustuskorkeakoulun tutkija Jukka Anteroisen ja sotatalouden professori Juha-Matti Lehtosen kanssa artikkelin ’Euroopan puolustusmarkkinoiden muutosten vaikutukset suomalaiselle puolustusteollisuudelle’ teoksessa Tiede ja ase, Suomen Sotatieteellisen Seuran vuosijulkaisu n:o 70, 2012, s. 114-139 . Tutkijat totesivat artikkelissaan, että esittämänsä muutokset haastavat kotimaisen puolustusteollisuuden nykyistä asemaa ja sen kilpailukyvyn edistymistä aiemmin näkemättömällä tavalla.