Former DoD spokesman J.D. Gordon: Russia, China set sights on Arctic riches
The Hill
J.D. Gordon

Ulkopoliittisen instituutin vanhemman tutkijan Harri Mikkolan ja tutkijan Juha Käpylän Briefing Paperia ’Global Arctic’ siteerattiin yhdysvaltalaisessa The Hill -lehdessä 12.2. Siinä todettiin tutkijoiden osuneen oikeaan heidän todetessaan että arktinen alue tulee nykyään nähdä nimenomaan globaalien dynamiikkojen alueena, eikä vain tiukasti rajattuun maantieteelliseen alueeseen ja hallintoon sidottuna alueena.

 

Linkki artikkeliin

Briefing Paper 138 (2013)