Hufvudstadsbladet

Klyftan
mellan muslimerna och västvärlden blir bara allt djupare, säger
Ekmeleddin Ihsanoglu. Risken finns för att de extrema grupperna tar
debatten som gisslan.

Helsingfors Islamofobin, rädslan för islam, ökar hela tiden i Europa
tycker Ekmeleddin Ihsanoglu, generalsekreterare för Islamiska
konferensen OIC, de muslimska ländernas samarbetsorganisation. Enligt honom står orsakerna att finna dels i invandringen, dels i terrordåden i USA och Europa under de senaste åren.

Men det är fel att låta de här extremisterna definiera bilden av
muslimerna. De säger att de handlar i islams namn, men det gör de inte.
Ingen har gett dem rätt att döda, vare sig i USA, i Europa eller i våra
egna länder, säger den turkiska historikern och ex-diplomaten som leder
den 57 stater starka organisationen sedan 2004. Han besöker Helsingfors
bland annat för att delta i ett seminarium på Utrikespolitiska
institutet och har också träffat president Tarja Halonen.


Marginella dominerar

Ihsanoglu säger att det finns en risk för att marginella grupper kommer åt att dominera diskussionen helt och hållet.

De som vill ha en dialog mellan religionerna blir lätt tagna som
gisslan i den här frågan. De som har extrema åsikter på båda sidor är
de som syns och hörs.

Enligt honom har de marginella åsikterna fått genomslagskraft i medierna och påverkar därför de allmänna åsikterna.

Som exempel på den ökade misstron mot muslimer nämner han de danska
karikatyrerna, uttalanden från politiker, diskriminering och
gravskändning.

Då det gäller karikatyrerna gick OIC mycket starkt ut och fördömde dem,
och har visat mycket liten förståelse för argumenten om åsiktsfrihet.


Svår integration


Ihsanoglu säger sig hysa sympati för de europeiska länder som står
inför en storskalig immigration från till exempel muslimska länder.

Anpassningen kan vara svår och missförstånden många eftersom största
delen av dem som flyttar kommer från rurala samhällen i stater med
stora problem och låg utbildning. Men det är viktigt att komma ihåg att
de inte representerar hela bilden av islam.

Ihsanoglu plockar upp de finländska tatarerna som ett praktexempel på lyckad integration.
De är fullt integrerade finländska medborgare som ändå lyckats behålla
sin kultur och sin religion. Men det är säkert att inte heller deras
första tid i landet för några generationer sedan var lika lätt.


Måste visa respekt


Han vill inte ta ställning till om det är rätt eller fel att till
exempel slopa kristna inslag på skolornas julfester i integrationens
namn.

Det är sådant som alla stater måste lösa själva. Men visst måste ju
majoritetens helger respekteras, jag bara hoppas att också muslimska
festligheter som Eid al-Fitr (festligheten vid ramadans slut) också kan
firas.