Ulkopoliittisen instituutin hallitukseen on valittu kolme uutta jäsentä erovuorossa olleiden tilalle. Eduskunnan yksimielisellä päätöksellä valituiksi tulivat työ- ja elinkeinoministeriön valtiosihteeri Riina Nevamäki, ulkoministeriön Eurooppa-osaston osastopäällikkö Päivi Luostarinen sekä Helsingin yliopiston rehtori Thomas Wilhelmsson.

Uudet jäsenet korvaavat hallituksessa valtioneuvoston valtiosihteerin Risto Volasen, suurlähettiläs Pilvi-Sisko Vierroksen ja insituutin uuden johtajan, tohtori Teija Tiilikaisen.

Erovuoroisista jäsenistä hallituksessa jatkavat ministeri Antti Tanskanen, professori Liisa Laakso ja professori Mikko Viitasalo.


UPI:n hallituksen jäsenet valitaan määräajaksi. Kuuden nyt valitun hallituksen jäsenen toimikausi alkaa 1.1.2010 ja päättyy 31.12.2014.


Hallituksessa toimivat myös entinen europarlamentaarikko Mirja Ryynänen sekä ministerit Pertti Paasio ja Ilkka Suominen. Heidän toimikautensa päättyy vuoden 2011 lopussa.


Hallitus valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan keskuudestaan.