Helsingin Sanomat
Ville Vaarne

Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltola kommentoi Ruotsin mahdollista paluuta asevelvollisuusarmeijaan Helsingin Sanomissa 1.9.