Kansanmurha ei ole maan sisäinen asia
Karjalainen

Suomessa on puhuttu varsin vähän Yhdistyneissä Kansakunnissa hyväksytystä R2P-periaatteesta.
Vuonna 2001 International Commission on Intervention and State Sovereignity -niminen elin tuotti kansainväliseen politiikkaan uuden käsitteen: Responsibilty to Protect tarkoittaa suojeluvastuuta. YK:ssa käsite kirjattiin mukaan World Summit Outcome -asiakirjaan vuonna 2005.
Ihmisellä on nyt lajitoverien suojeluvastuu. Kansanmurha ei enää ole minkään maan tai minkään diktaattorin oma asia, vaan YK:n jäsenvaltioilla on velvollisuus puuttua asiaan ja lopettaa viattomien summittainen surmaaminen.
Suojeluvastuun periaate voidaan katsoa poliittiseksi normiksi, ei kansainvälisoikeudellisesti sitovaksi. Sitä ei ole kirjattu erikseen mihinkään valtiosopimukseen vaan periaatteena se kokoaa eri näkemyksiä ja osittain velvollisuuksia yhteen.
”Kansanmurhan suhteen kaikilla valtioilla on jo erikseen ollut oikeudellinen velvollisuus ehkäistä kansanmurhaa. Tämä perustuu vuoden 1948 kansanmurhasopimukseen”, muistutti vanhempi tutkija Katja Creutz Ulkopoliittisesta instituutista Karjalaiselle 5.10.