Språkpolitisk säkerhet
Hufvudstadsbladet
Marianne Lydén

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Teija Tiilikainen kommentoi Hufvudtadsbladetin haastatteluussa 13.5. Perussuomalaisten ulkopoliittista linjaa puolustusvaliokunnan puheenjohtajan Niinistön vaatiessa puolustusministeri Stefan Wallinin eroa.När Jussi Niinistö kräver att Stefan Wallin avgår är det Sannfinländarnas hårdföra politiker som uttalar sig. I sin roll som försvarsutskottet s ordförande har Niinistö hittills varit betydligt försonligare.
De politiska partierna har åsikter om det mesta, också utrikespolitiken. Sannfinländarna är på den här punkten ett annorlunda parti.
Som Teija Tiilikainen konstaterar i artikeln intill är det svårt att bilda sig en uppfattning om den sannfinländska utrikespolitiska doktrinen eftersom den inte finns. Som utrikesutskottets ordförande har Timo Soini (Sannf) mest gjort enskilda bedömningar om israeliska apelsiner och om hur känd han själv är ute i världen.
Ställningstaganden finns nog men de handlar om nationella frågor. Undantaget är EU och här är utgångspunkten att ”där EU finns är det problem”. EU- kritiken är ju Soinis älsklingsämne.


Fler poliser och stark armé
Åsikterna om den inre säkerheten och den nationella försvarspolitiken går ut på att det behövs fler poliser och en stark armé för att sköta territorialförsvaret, det vill säga en rätt gammaldags syn på krigföring. När försvarets strukturreform har diskuterats har argumenten kryddats med en ansenlig dos språkpolitik.
Försvarsutskottets ordförande Jussi Niinistö (Sannf, bilden) lyckades ändå med konststycket att få ihop ett i praktiken enhälligt utlåtande om försvarsreformen och rege­ringens planerade utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse.
Både oppositionens och regeringsblockets representanter kräver att regeringen i beredningen av redogörelsen följer parlamentariska principer, vilket inte gjordes när försvarsreformen bereddes. Då hölls den så kallade parlamentariska kontaktgruppen inte ajour med planerna. Därför bör kontaktgruppens mandat ses över, anser utskottet.

Ingen revolution
När Niinistö inte uttalar sig som utskottsordförande är tongångarna hårdare. Sannfinländarna lämnade kontaktgruppen i ett tidigt skede och villkoren för att återvända är inte bara att mandatet ändras utan också att försvarsminister Stefan Wallin (SFP) avgår, har Niinistö deklarerat.
Utrikespolitiska institutets förra chef Raimo Väyrynen uttryckte i tidskriften Ydin förvåning över hur riksdagens tyngsta utrikespolitiska poster så lätt gavs till Sannfinländarna.
– Det är inte sunt att ett parti har hand om dem, men å andra sidan leder man inte en revolution från ett riksdagsutskott, säger han till Hbl.