Slopad missilsköld oroar i öst
Hufvudstadsbladet
Sanna Karlsson

Missilskölden i Europa slopas till förmån för mer mobila vapensystem. I bakgrunden ligger Obamas önskemål om bättre relationer med Ryssland, men också ett klart skifte i intressesfären, säger forskare.
Det amerikanska beslutet att slopa missilskölden i Europa ligger i linje med president Barack Obamas politik: bort från de militära lösningarna och bort från onödiga konfrontationer, säger forskaren Mika Aaltola på utrikespolitiska institutet.
– När George W Bush valde att överdriva hotbilderna så har Obama en mer pragmatisk linje där man ser helhetsbilden.
Missilskölden var Bushs hjärtebarn, som för honom hade ett symboliskt värde både för att avskräcka Iran och för att försäkra Östeuropa om USA:s stöd. Speciellt för Polen har önskan om att få amerikanska soldater på sin mark varit viktig.
Reaktionerna i östra Europa efter att Obama ringt de polska och tjeckiska ledarna var öppet besvikna.
– Amerikanerna har alltid bara brytt sig om sina egna intressen. De använder alla andra, sade den tidigare polska politikern Lech Walesa .
Aaltola säger att östeuropéerna – delvis berättigat – är oroade över att USA ska glömma bort dem och de transatlantiska relationerna.
Som väntat applåderades USA:s beslut i Ryssland som -trots ivriga försäkranden om motsatsen – hela tiden upplevt att missilskölden var riktad mot dem. Kommentarerna avspeglade en stolthet över att den tuffa ryska hållningen hade fått USA att inse att landet måste lyssna på andra i sina säkerhetspolitiska beslut.
– I Ryssland kommer man nog att tolka det som att den hårda politiken alltså fungerar, men det är ju inte riktigt så enkelt att Obama backade för att Ryssland krävde det. I stället vill han nog mera visa att det går att förhandla om saker.
 
Tidpunkten väl genomtänkt

Obama har sedan början av sitt mandat varit öppet skeptisk till planerna på en missilsköld, och beordrade en genomgång av planerna genast efter att han tillträdde. Men tidpunkten för att meddela att den slopas var väl genomtänkt, eftersom Iran ska sätta sig ner vid förhandlingsbordet med USA, Ryssland och andra länder i början av oktober för att diskutera kärnprogrammet.
– Ryssland är i en viktig roll då det gäller Irans kärnprogram. Det här är ett utmärkt tillfälle att visa Ryssland att USA har en försonlig linje, säger Aaltola.
Aaltola säger samtidigt att beslutet är en tydlig signal från Obama att USA i fortsättningen kommer att orientera sig mer globalt.
– Europas specialställning och tyngd minskar, och till exempel Stillahavsområdets betydelse ökar. Det här är en signal om att Europa i fortsättningen allt mer och mer får sköta sina egna interna affärer. Enligt försvarsminister Robert Gates var det nya uppgifter om Irans missilprogram som låg bakom beslutet. Gates betonar att USA enbart ersätter de fasta missilbaserna med främst fartygsburna robotar som bättre lämpar sig för att stoppa kortdistansrobotar. Gates utesluter inte att USA i ett senare skede, efter 2015, bygger missilbaser i Östeuropa. – Enligt underrättelseexperter utvecklar Iran kort- och medeldistansrobotar snabbare än förutsett och de utgör nu ett större hot än interkontinentala ballistiska missiler.