Jane ja Aatos Erkon säätiö tukee Ulkopoliittisen instituutin Yhdysvaltoihin liittyvää tutkimusta 1,2 miljoonalla eurolla vuosina 2013–2016. Rahoituksen turvin UPI syventää Yhdysvaltojen globaalia roolia koskevaa tutkimustaan ja vahvistaa Suomessa poikkeuksellista Yhdysvaltojen sisä- ja ulkopolitiikan tuntemustaan.

Ulkopoliittinen instituutti aloittaa professoritasoisen vaihto-ohjelman Johns Hopkins -huippu-yliopiston – Washington DC:ssä sijaitsevan Center for Transatlantic Relations (CTR) -keskuksen – kanssa. Tutkimuksen ohessa UPI ja CTR järjestävät konferensseja ja seminaareja sekä vuosittaisen kesäkoulun nuorille tutkijoille Helsingissä tai Washingtonissa.

Jane ja Aatos Erkon säätiön tuella UPI pystyy entistä paremmin tuottamaan korkeatasoista ja ajankohtaista tutkimusta tieteelliselle yhteisölle, poliittisille päättäjille ja yhteiskunnalliseen keskusteluun transatlanttisista suhteista ja Yhdysvaltojen roolista globaalissa taloudessa ja politiikassa.

Jane ja Aatos Erkon säätiö on perustettu vuonna 2002 tukemaan korkeatasoista, kansainvälistä tutkimusta sekä taidetta ja kulttuuria.

Lisätietoja:

Johtaja
Teija Tiilikainen
Puh. (09) 432 7701
 
Ohjelmajohtaja
Mika Aaltola
Puh. (09) 432 7780

 

Ulkopoliittinen instituutti on eduskunnan yhteydessä toimiva, riippumaton tutkimuslaitos. Instituutti tuottaa korkeatasoista tutkimusta, joka tukee poliittista päätöksentekoa ja avointa keskustelua niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin.