Millainen Venäjä-suhde on Suomelle hyväksi?

Vadim Kononenko
Vihreä Lanka

Venäjän presidentin Dmitri Medvedevin vierailu
Suomeen tällä viikolla ei ollut sillä tavalla merkittävä, että se olisi tuonut
mukanaan uusia projekteja tai suuria ideoita. Vierailun merkitys Suomelle on
symbolinen: todiste siitä, että Venäjän ja Suomen suhteet ovat kunnossa, kuten
ennenkin.

Hyvien Venäjä-suhteiden säilyminen on ollut
välttämättömyys Suomelle jo vuosikymmenien ajan. Tietenkin on järkevää
säilyttää hyvät suhteet naapurimaahan, varsinkin niin suureen ja tärkeään.

Mutta mitä oikeastaan tarkoittaa ilmaisu hyvät
suhteet Venäjään? Onko se tavoite sinänsä vai keino saavuttaa muita tavoitteita
ja intressejä, joita Suomella on?

Kylmän sodan aikaan ”hyvät suhteet”
käsitettiin positiivisena asiana, joka oli määrätty YYA-sopimuksessa. Vaikka
nykyään elämme erilaisissa olosuhteissa kuin 20 vuotta sitten, Suomen Venäjään
kohdistuva peruslinja säilyy samana.

Ongelmat eivät kuitenkaan katoa pelkästään
sillä, että poliitikot julistavat hyviä suhteita. Mitä paremmat ja
intensiivisemmät suhteet ovat, sitä todennäköisemmin seuraa käytännön ongelmia.
Esimerkiksi jonot rajalla ja puutullit ovat ongelmia, jotka johtuvat
lisääntyneestä kaupankäynnistä ja kanssakäymisestä.

Venäjän ja Suomen hyvien suhteiden jatkuva
ylistäminen ei auta ratkaisemaan näitä käytännön ongelmia.

Tämä on kuitenkin vasta osa yhtälöä.
Perinteisesti Suomi on odottanut Venäjältä vahvistusta ollakseen täysin varma,
että suhteet ovat tarpeeksi hyvät.

Tietenkin on tärkeää kuunnella myös
vastapuolta, mutta vielä tärkeämpää olisi päättää, minkälaiset suhteet
palvelisivat Suomen intressejä parhaiten. Itse asiassa ”hyvät suhteet” on
ennemminkin vain diplomaattinen klisee kuin kriittisen arvioinnin tulos, eikä
sitä sellaisenaan saisi pitää itsestäänselvyytenä.

Tästä huolimatta kriittistä keskustelua Suomen
Venäjän politiikasta ja Suomen suhteista Venäjään saa odotella. Nyt kun
taloudellinen kriisi aiheuttaa Venäjällä nopeita muutoksia, olisi erittäin
otollinen aika arvioida uudelleen niitä keinoja ja tavoitteita, joita Suomella
Venäjän suhteen on.