Nousevat taloudet antavat ja saavat kehitysapua — samanaikaisesti
Kepa
Esa Salminen

Linkki artikkeliin.