Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Hanna Ojanen on nimitetty perustuslain muuttamista valmistelevan parlamentaarisen komitean pysyväksi asiantuntijajäseneksi. Komitean tulee valmistella tarpeelliset muutokset Suomen perustuslakiin Perustuslaki 2008 -työryhmän lokakuun alussa luovuttaman muistion pohjalta. Komiteantoimikausi kestää syyskuun 2009 loppuun.


Aiheesta lisää Oikeusministeriön verkkosivuilla