Hufvudstadsbladet
Hanna Ojanen

Vid utrikespolitiska institutet bedömer programdirektör Hanna Ojanen  
att EU för trovärdighetens skull måste vidta åtgärder mot Ryssland.

EU-ordförandelandet Frankrikes utrikesminister Bernhard Koucher  
meddelade i går att medlemsländerna på måndagens toppmöte på allvar  
ska diskutera sanktioner mot Ryssland.
Vilka slags det skulle handla om ville han inte säga men analytiker  
bedömer att det kan vara allt från visumbegränsningar eller avbrott i  
samarbetsförhandlingarna mellan EU och Ryssland till att bromsa de  
redan knaggliga ryska medlemsförhandlingarna med  
världshandelsorganisationen WTO.
– EU:s säkerhetsstrategi säger entydigt att EU ska agera då någon  
bryter mot internationella normer. Därför skulle det vara illa om EU-
länderna inte nu kan komma överens om att verkställa det man redan  
kommit överens om, säger Hanna Ojanen från utrikespolitiska institutet.
Men vad EU kan göra som på riktigt skulle ha en konkret effekt på  
Ryssland är en annan fråga.
I går avfärdade åtminstone den ryske utrikesministern Sergej Lavrov  
det franska utspelet som ”sjuk fantasi” och menade att det här visar  
på hur förvirrade västländerna är.
President Dimitri Medvedev har tidigare sagt att Ryssland svarar på  
eventuella sanktioner eller andra åtgärder.
– Vad det skulle vara är svårt att förutse. Just nu använder Ryssland  
åtminstone ett mycket starkt språk i sina utspel, säger Ojanen.
Hon är ändå osäker på hur mycket EU:s åtgärder biter på den ryska  
björnen, som envist håller fast vid sin linje oberoende av omvärldens  
fördömanden.
Många EU-länder är också beroende av de ryska energitillgångarna  
vilket gör att det kan vara svårt att uppnå enighet kring  
kraftåtgärder så som att exempelvis bryta handelsförbindelserna.
För Finlands del har den uppseglade konflikten också sina egna aspekter.
– Redan då vi blev EU-medlem var det känt att den svåraste  
situationen för vår del skulle uppstå ifall EU:s relationer med  
Ryssland skulle försämras. Nu har det hänt.
Ojanen bedömer att Finland balanserar mellan tre identiteter just nu.  
Finland som land, Finland som EU-medlem – och så Finland som OSSE-
ordförandeland.
– Det är mycket för oss på samma gång och det finns en klar  
identitetskonflikt. Ser vi saken ur EU-perspektiv så har Finland  
pläderat för att EU måste hålla ihop och hålla en gemensam attityd.  
Men att tala för en gemensam attityd mot Ryssland – det är inte lätt.