Åbo Underrättelser, 2.8.2008
Intervju med Linda Jakobson

Forskare: Säkerhetsåtgärderna kan gå till överdift och förstärka bilden
av Kina.

Om en knapp vecka invigs de olympiska spelen i Peking. Blommor och träd
har planterats i parkerna, husväggar har målats och skyltar har
översatts till engelska för att staden ska göra ett gott intryck för den
internationella publiken. Än väntar dock Peking på de stora turistmassorna.

– Det blir antagligen färre besökare än väntat. Det har varit svårt för
utländska turister att få visum, och många kineser stannar hellre stanna
hemma för att de befarar att de stränga säkerhetsåtgärderna gör det
svårt att röra sig i staden, säger Linda Jakobson, forskare vid
Utrikespolitiska institutet, per telefon från Peking.

Grått väder och blockerade gator under rusningstid är något som är
typiskt för Peking med 13 miljoner invånare. Från och med den 20 juli
har staden begränsat biltrafiken för att förbättra luftkvaliteten och
minska köerna inför OS. Det här sker genom ett system där udda och jämna
slutsiffror i registernumret tillåts på vägarna varannan dag.

Den ekonomiska nyttan av olympiska spel varierar: ibland gör staden där
spelen arrangeras vinst, ibland förlust. Politiskt sett anses OS däremot
vara en mycket viktig händelse för Kina.

– Det är ett utmärkt tillfälle för Kina att visa att landet är ett
samhälle som är på väg att moderniseras till en uppskattad part inom
världsgemenskapen.

Framför allt är spelen viktiga för kinesiska ledare, som vill visa att
både landets egna medborgare och resten av världen ser det kommunistiska
partiet som den legitima regeringen in Kina, säger Jakobson.

Vilken roll evenemanget slutligen har för Kina beror på hur väl allt
löper under spelen. I samband med att olympiska kommittén fattade beslut
om att OS skulle ordnas i Peking lovade Kina förbättra de mänskliga
rättigheterna i landet. Bland annat människorättsorganisationen Amnesty
International har dock kritiserat landet för att de mänskliga
rättigheterna ytterligare försämrats efter beslutet.

– I allmänhet kan man säga att kinesernas personliga frihet har fortsatt
att öka under de 25 senaste åren. Jag tror också att medborgarnas
individuella frihet ytterligare kommer att öka på grund av den pågående
moderniserings- och öppningsprocessen. Tillfälligt har dock många
friheter begränsats i staden som en säkerhetsåtgärd inför spelen, och
det är väl det här Amnesty syftar till.

Det är mycket fler poliser än vanligt på gatorna i Peking, tidningarna
får inte publicera kritiska texter just nu för att inte ge en negativ
bild av landet och över tre miljoner arbetare som kommit till Peking
från andra håll av landet för att jobba har skickats hem för två
månaders tid.

Personer som missänks för att börja diskutera missförhållanden i landet
har sänts bort från staden eller arresterats.

– Säkerhetsåtgärderna borde inte gå till överdrift, utan människorna
borde kunna få njuta av ett glatt sportevenemang. Den strikta kontrollen
ger en felaktig bild av situationen i Kina och förstärker de
vanföreställningar som många har av den kommunistiska enpartistaten,
säger Jakobson.

Pekings fabriker och byggprojekt har stått stilla redan under en månads
tid på grund av spelen. Också nattklubbar och krogar har stängts av
säkerhetsskäl.

– Det har talats om att idrottare som väntat på att få festa efter en
lång träningsperiod kommer att bli besvikna för att nattlivet i staden
inte är så vilt och internationellt som det brukar vara. Dock kommer en
del av nattklubbarna att hålla öppet.

Jakobson medger att det är en svår utmaning att erbjuda både
flexibilitet och säkerhet.

– Det vore katastrofalt om ett terrordåd skulle äga rum i staden under OS.

Men samtidigt är det ledsamt att bilden om Kina nu kan förbli dyster i
mångas ögon.

Jakobson tror att de vanliga medborgarna trots allt är stolta över att
evenemanget arrangeras i Kina. Hon tror också att moderniseringen kommer
att fortsätta.

– Framåt, det är nog dit som landet är på väg, säger Jakobson.
OS-övervakning. Det är fler poliser än vanligt på Pekings gator, och
personer som uppfattas som en imagerisk har städats bort inför spelen.