Hufvudstadsbladet
Charly Salonius-Pasternak

Carl Fredrik Sandelin (Hbl 22.10) ställer många bra frågor i avseendet
att indirekt kunna besvara den primära frågan om Barack Obama kan vinna
presidentvalet i USA. Mitt svar är kort: Obama kan absolut vinna.

Det är sannolikt att i de så kallade horse-race -opinionsmätningarna
som mäter Obamas och John McCains stöd på nationell nivå kommer man att
se krympande marginaler när vi närmar oss valdagen. På delstatsnivån
har Obama dock en strukturell fördel som betyder att även om de
nationella opinionsmätningarna skulle jämna ut sig skulle han ändå
troligtvis vinna. Den strukturella fördelen är så stark att delstaten
Florida, som Sandelin nämner, är viktig men hör till Obamas plan B .
Florida är dock kritist mot McCain och ifall han inte vinner i Florida
är det i praktiken kört för hans del.

Frågan om Sarah Palin haft en avgörande roll i valet förblir ett mål
för spekulation i många år framåt. Troligtvis är den centrala frågan
ändå om det slutligen var just valet av Palin till McCains
vicepresidentkandidat som fick många obundna röstare att välja Obama i
stället för McCain?

Ännu i mitten av september visade PEW Research Center att över hälften
av de som röstar (54 procent) hade en positiv bild av Palin medan bara
en tredjedel (32 procent) en negativ. En månad senare har nästan
hälften av väljarna en negativ bild (49 procent) och en lite mindre
andel (44 procent) en positiv bild. Andelen med en negativ bild växer
med ytterligare fem procentenheter bland kvinnor (män ser relativt sett
mer positivt på Palin än vad kvinnor gör) och bland gruppen obundna
kvinnor är det nu en majoritet (56 procent) som har en negativ bild av
Palin.

Frågorna som Sandelin ställer om hur de obundna och de vita kvinnorna
kommer att rösta är intressanta. De slutliga svaren vet vi om två
veckor, men under den senaste veckan har det sett ut som om de obundna
i allt större utsträckning har börjat ge sitt stöd till Obama.

Fastän McCain eller hans anhängare skulle ta upp rasfrågan under de
sista dagarna (som Sandelin rätt befarar) är det osannolikt att det
attraherar flera obundna, tvärtom. Över hälften av alla kvinnor har
stadigt sagt att de stöder Obama och bland vita kvinnor har stödet
vuxit med 5 7 procentenheter sedan mitten av september.

Hur mycket gruppen vita kvinnor slutligen betyder som en grupp av
röstare är dock för marknadsförare ett stort frågetecken. Hillary
Clinton och Sarah Palin hör ju båda till denna grupp. Idén lånad av
John O Toole och anpassad till finska förhållanden: Varför skulle Matti
Vanhanen och Timo Soini rösta lika? För att båda är medelålders vita
män?

Att tror absolut att det blir spännande den 4 5 november och Barack
Obama kan absolut vinna. Utan en katastrofal tabbe av honom eller en
storkatastrof av enorm skala ser det dessutom ut som om han skulle göra
det. Vad detta skulle innebära för amerikansk utrikespolitik är något
som många runt världen ivrigt väntar på att få se.

Baserat på vad Obama skrivigt och sagt finns det tecken på att liksom i
fallen Roosevelt, Truman (Marshall-planen med mera) och Kennedy skulle
Barack Obamas seger om två veckor vara en seger även för omvärlden.