Rata avaisi Jäämeren käytävän
Lapin Kansa

Rautatie halki Lapin Rovaniemeltä aina Kirkkoniemeen asti ei ole uusi
idea. Ratayhteyttä on puuhattu jo kauan, mutta aivan viime aikoina
varsinkin pohjoisen kunnat ovat aktivoituneet.

Syitä hankkeen
vauhdittamiseen on monia. Rata palvelisi tulevaisuudessa Lapin
kaivoksia, metsätaloutta ja matkailua, mutta se olisi myös ensimmäinen
todellinen käytävä Jäämerelle.

Tukea rata saa myös
maailmanlaajuisesta kehityksestä. Jäämeren nopea sulaminen on jo nyt
saanut aikaan kilpajuoksun rantavaltioiden keskuudessa. Vapautuvan
merialueen luonnonrikkaudet tulevat lähitulevaisuudessa
hyödynnettäviksi.

Pohjoisten kuntien toimeksiannosta
rautatiehanketta tutkaillut konsultti on päässyt myönteisiin tuloksiin.
Kun ratahanketta esiteltiin Ivalossa kuntien valtuustoille, saivat
päättäjät eteensä valoisia visioita. Rovaniemeltä Sodankylän kautta
Ivaloon ja aina Kirkkoniemeen ulottuvalle radalle on löydetty paljon
käyttöä.

Rataselvityksen tekijä esitti vision, jonka mukaan jo
vuonna 2020 Sodankylään ulottuvalla radalla kulkisi muun muassa
kaivostoiminnan ansiosta 4-5 junaa vuorokaudessa.

Jos ja kun
kiskot joskus tulevaisuudessa ulotetaan Kirkkoniemeen, uskoo
selvityksen tekijä, että Jäämeren luonnonrikkauksien hyödyntämisen
lisääntyessä liikennemäärä olisi jopa lähes kymmenkertainen.

Kuntayhtymän
toimeksiannosta rautatienäkymiä tutkaileva selvityksen tekijä on
visioinut rautatielle hohdokkaan tulevaisuuden. Selvitystä pitää
tietenkin tarkastella jalat maassa, mutta kiistatta siinä esitetyt
monet tulevaisuuden näkymät ovat täysin mahdollisia.

Tutkijoiden
mukaan jään sulaminen vauhdilla muuttaa tilannetta Jäämerellä
kansainvälisesti. Uusia väyliä vapautuu, öljy- ja kaasukenttiä
paljastuu, ja myös kalastusalueet laajenevat. Tämä tuo Jäämerelle aivan
uutta arvoa.

Ulkopoliittisen instituutin tutkija Lotta Numminen on julkaissut raportin Sulavan Arktiksen avainkysymykset. Sen mukaan Jäämerellä voidaan viidenkymmenen vuoden päästä aloittaa täysipainoinen taloudellinen toiminta.

Tukea
Jäämeren rautatien puuhaajille löytyy kunnista, maailmalta ja
tutkijapiireistä. Jos ja kun alueen merkitys kasvaa huomattavasti, on
käytävä sinne entistä arvokkaampi.

Jäämeren rata on valtava
hanke. Monet asiat puhuvat kuitenkin sen puolesta, ja siksi pohjoisten
kuntien aktiivisuus on täysin perusteltua.

Vaikka jättihanke ei
hetkessä toteudu, kannattaa sitä Lapissa pitää lämpimänä. Pohjoisesta
löytyy edelleen valtava alue, joka on kokonaan Suomen rataverkon
ulkopuolella. Voi koittaa vielä aika, jolloin tämä ongelma monistakin
syistä poistuu.

PS. Ráððehus ii leat fidnen áigái evttohusa das
mo galgga¹ii èoavdit sápmelaèèaid eanariektega¾aldaga, vaikko á¹¹i
leage merkejuvvon ráððehusprográmmii. Dutkamu¹at leat dahkkojuvvon,
èielggadeamit èohkkejuvvon ja ávvusártnit dollojuvvon.

Ammal dál livèèii juo áigi doaibmat?

Ráððehus èohkká vel jagi. Áigihan dasa lea ain. Váilu beare dáhttu ja roahkkatvuohta. Doaivvu miel dat vel gávdno.

Jos ja kun Jäämeren alueen merkitys huomattavasti kasvaa, on käytävä sinne entistä arvokkaampi.