'Sveriges försvarsanalys bygger på fantasier'
Hufvustadsbladet
Marianne Lydén

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Charly Salonius-Pasternak totesi Hufvudstadsbladetin haastattelussa 16.1. , että satu keisarin uusista vaatteista sopii hyvinkin kuvaamaan Ruotsin puolustuksen alasajoa. Hän totesi myös, että Suomen puolustus ei vuosisadan lopussa myöskään toimi jollei radikaaleja muutoksia aikaansaada tai lisävaroja myönnetä.

 

Sagan om kejsarens nya kläder passar bra in på nedmonteringen av det svenska försvaret, tycker forskaren Charly Salonius-Pasternak. Analysen är felaktig och kalkylerna bygger på fantasier men det får man inte säga, konstaterar han.På Folk och försvars rikskonferens i Sälen i Sverige väckte Charly Salonius-Pasternak, forskare vid Utrikespolitiska institutet, uppståndelse med sin kritik av det svenska försvaret.Han konstaterade att det svenska försvaret är förstört och att Sverige tär på säkerheten i stället för att bidra till den.

– Sverige åker snålskjuts på andra, förklarade Salonius-Pasternak för Svenska Dagbladet.

Allt medan håret reste sig på svenska beslutsfattares huvuden. Det gick rentav så långt att president Sauli Niinistö såg sig tvungen att meddela att han ska ha en pratstund med Salonius-Pasternak.
Själv är Salonius-Pasternak inte överraskad av uppståndelsen och öser nu på med kritiken.

– Niinistö och (statsminister) Fredrik Reinfeldt hade planerat och koordinerat vad de skulle säga. Det var mycket tal om samarbete och det är klart att om bilden uppstår att vad har Sverige att komma med så är samarbetet är svårt att sälja.

Salonius-Pasternak tycker att sagan om kejsarens nya kläder passar bra in på nedmonteringen av det svenska försvaret.

– Besluten i Sverige gjordes utifrån en felaktig analys av omvärlden, det var en klart ideologisk beställning. De kalkyler man gjorde byggde på fantasier om något som inget annat land någonsin gjort. Man ville att saker skulle vara på ett visst sätt och när realiteterna inte når upp till det är man sur på det och på dem som pekar ut det.

Också i Finland styrs en del politiker av önsketänkande om försvarets framtid, menar Salonius-Pasternak. Det här syns i en enkät som Officersförbundet låtit utföra. Enligt den anser närmare 80 procent av Officersförbundets medlemmar att försvarsanslagen inte räcker till för att upprätthålla ett självständigt och trovärdigt försvar.

– De ser mycket klart att det bara inte kommer att fungera när vi kommer till slutet av det här decenniet, om man inte gör radikala förändringar eller ger mera pengar.

Är lösningen då ett intensifierat försvarssamarbete med Sverige eller medlemskap i Nato?

– De här optionerna finns. Det som är klart i båda länderna är att om man vill ha ett trovärdigt försvar så måste man satsa pengar. När man ska avgöra hur mycket pengar och vad man ska göra med dem är det viktigt att man långt i förväg vet med vem man ska samarbeta.

Se hela intervjun med Salonius-Pasternak i Studio Hbl.