Finland i marginalen – på grund av rädsla för Sannfinländarna
Hufvudstadsbladet
Stefan Lundberg

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Teija Tiilikainen arvoi Suomen määräenemmistöpäätöksiin ottaman kannan vaikutuksia EU-politiikkaansa.


EU-experter


Finlands EU-politik har förändrats på nolltid. Förr var vi med på allt – nu går vi emot. Orsaken är de andra partiernas rädsla för Sannfinländarna, menar expertisen.


– Socialdemokraterna tappade röster till Sannfinländarna i valet och nu måste de beakta detta och anpassa sig.


– De är rädda att de förlorar röster i nästa val igen.


Så förklarar Esko Antola, chef för tankesmedjan Centrum Balticum, orsakerna bakom Finlands styvnackade hållning vid EU-toppmötet i Bryssel.


Finland reserverade sig mot beslutet att införa kvalificerad majoritet i den permanenta europeiska krisfonden. I det officiella uttalandet från toppmötet heter det att riksdagen senare avgör Finlands inställning.


– Finlands linje har helt förändrats. Förr ville vi vara med i EU:s kärna, nu ställer vi oss i marginalen, säger Antola.


Finland vägrar gå med på principen om kvalificerad majoritet med hänvisning till att vår suveränitet är hotad. Antola förstår inte logiken.


Tänker negativt


– Politikerna tycks utgå från att vi alltid står ensamma mot alla andra. Vi kan inte tänka oss alternativet att besluten i krisfonden också kan vara positiva för Finland. Vi tänker negativt.


– Det är en mycket farlig utveckling.


– Förr brukade vi skratta åt danskarna när de alltid reserverade sig. Nu är vi i precis samma situation.


Antola vågar inte förutspå hur det går med Finlands deltagande i krisfonden om riksdagen säger nej till kvalificerad majoritet.


– Jag tror ju att regeringen försöker hitta en lösning tillsammans med Timo Soini.


– För ett litet land är det alltid bättre att vara med och påverka majoriteten än att ställa sig utanför. Tyskland och Frankrike har inte ensamma kvalificerad majoritet.


Inte så dramatiskt


Chefen för Utrikespolitiska institutet Teija Tiilikainen anser att Finland inte kan vara med i krisfonden om vi går emot principerna för beslutsfattandet.


– Konstellationen borde vara helt klar för alla grupperna i riksdagen: Vi går nu emot alla de andra euroländerna.


Det som hänt hittills anser Tiilikainen inte vara så dramatiskt. Det är inte ovanligt att EU-länder reserverar sig mot olika beslut.


– Finland har inte förhindrat uttalandet i sig, man har bara motsatt sig en detalj i det. Allt hänger nu på riksdagen. Det är där svårigheterna börjar.


– Finland har inte gjort sig lika besvärligt som i våras (när vi förhalade beslutet om stödpaketet till Grekland). De andra länderna har förståelse för vår inrikespolitiska situation. EU-kritiska populistpartier är inte ovanliga i de andra länderna heller.


Kan Finland ännu kompromissa genom att försöka höja tröskeln för den kvalificerade majoriteten från 85 procent till 90 eller 95?


– Det är knappast möjligt att riva upp beslutet igen. Det ger fel signaler till marknaden. Nu gäller det att inte gunga båten mera, säger Tiilikainen.


– Det finns tid ännu, ända till mars nästa år. Förslaget om 85 procents majoritet kom så sent att man egentligen inte hann förhandla om det, säger Antola.