The EU and Mass Protests in the Neighbourhood: Models of Normative (In)action
European Foreign Affairs Review, 17:4 (2012), s. 553-575

Ulkopoliittisen instituutin tutkijan Kristi Raikin artikkeli on julkaistu European Foreign Affairs Review -lehden uusimmassa numerossa. Artikkeli käsittelee Euroopan unionin suhtautumista sen naapurustossa syntyneisiin suuriin protestiliikkeisiin, kuten värivallankumouksiin EU:n itäpuolella ja arabimaiden kansannousuihin.

Lisätietoa artikkelista lehteä kustantavan Kluwer Law Internationalin sivuilta