Tutkija pitää Niinistön lähestyvää Ukrainan vierailua tärkeänä, mutta ei näe horisontissa toivoa konfliktin ratkeamisesta
STT/ Ilkka

”On tie­tys­ti erit­täin hyvä asia, et­tä pre­si­dent­ti Nii­nis­tö mat­kus­taa Ki­o­vaan kaik­kien näi­den vuo­sien jäl­keen ja käy­tän­nös­sä vä­lit­tö­mäs­ti ta­vat­tu­aan Pu­ti­nin” totesi Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Arkady Moshes presidentti Niinistön lähestyvästä Ukrainan vierailusta STT:lle (22.8.).

Linkki artikkeliin Ilkassa.

Ohjelmajohtaja