Tutkija: Syytösten kolhima YK on yhä uskottava
Suomenmaa
Samuli Vänttilä

Seitsemänkymmenen vuoden ikään yltäneen YK:n on sanottu epäonnistuneen tärkeimmässä tehtävässään, sotien estämisessä ja rauhan puolustamisessa. Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Katja Creutz näkee asian hieman toisin. YK:n yleiskokouksessa pidetyissä puheissa YK mainittiin ainoana vaihtoehtona kollektiivisen turvallisuuden vaalimisessa eikä YK:n peruskirjaan haluttu muutoksia. Creutz kommentoi asiaa Suomenmaassa 30.9.

Linkki artikkeliin