ULKOPOLIITTINEN INSTITUUTTI

on eduskunnan yhteydessä toimiva riippumaton
tutkimuslaitos, jonka tehtävänä on tuottaa korkeatasoista, ajankohtaista
kansainvälisiin suhteisiin ja EU-asioihin liittyvää tietoa, tukea päätöksentekoa
sekä edistää aihepiireistä käytävää yhteiskunnallista keskustelua. Toteutamme tehtäväämme tekemällä tutkimusta,
järjestämällä kansainvälisiä seminaareja ja yleisötilaisuuksia sekä
julkaisemalla ajankohtaisia raportteja. Lisätietoja instituutista saa
kotisivulta
www.upi-fiia.fi.


Seminaarien, konferenssien ja muiden tilaisuuksien
järjestäminen viikottain on keskeinen osa toimintaamme. Haemme tähän tiimiimme 1.11.2008
lukien

PROJEKTIKOORDINAATTORIA

Projektikoordinaattori on tapahtumajärjestelyjen
moniosaaja, joka osallistuu tiimin jäsenenä tilaisuuksien suunnitteluun ja
käytännön valmisteluihin sekä tapahtumaviestintään. Hän vastaa myös tapahtumien
yhteydenpidosta.

Edellytämme hakijalta soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai vastaavaa
pätevyyttä sekä monipuolista työkokemusta tilaisuuksien järjestämisessä.
Toivomme k
okemusta sähköisistä asiakasrekistereistä
ja osaamista internet-sivustojen ylläpidosta.
Erinomainen suomen ja englannin kielen taito
on välttämätön.

Tehtävä on määräaikainen ja kestää vuoden 2009 loppuun. Tehtävästä
maksettava palkkaus on noin 1950 €/kk. Hakijat voivat esittää myös oman
palkkatoivomuksensa.
Hakemukset tulee toimittaa 28.10.2008 klo 16.15
mennessä Ulkopoliittisen instituutin kirjaamoon (Kruunuvuorenkatu 4, 00160
Helsinki) tai sähköpostitse osoitteella kirjaamo@upi-fiia.fi. Myöhästyneitä
hakemuksia ei oteta huomioon.

Tehtäviä
koskeviin tiedusteluihin vastaa projektipäällikkö Mika Relander 0206
111710 (mika.relander@upi-fiia.fi)
sekä projektikoordinaattori Tuulia Nieminen 0206 111 711 (tuulia.nieminen@upi-fiia.fi).