Ulkopoliittisen instituutin hallitus on valinnut 7.12. 2009 instituutin hallintojohtajaksi oikeustieteiden kandidaatti Helena Lehtovirran. Hänen toistaiseksi jatkuva virkasuhteensa alkaa 11.1.2010.

Helena Lehtovirta on työskennellyt Teknillisessä korkeakoulussa henkilöstö- ja lakiasiainpäällikkönä vuodesta 2003. Hän on aiemmin toiminut myös lakimiehenä niin TKK:ssa kuin myös yksityisellä sektorilla.