Perjantaina 4.4. päättyneen hakuajan kuluessa Ulkopoliittisen instituutin johtajan virkaa haki yhteensä 27 henkilöä. Ulkopoliittisen instituutin hallituksella on tarkoitus käsitellä hakemukset ja tehdä päätös johtajavalinnasta kuluvan kevään ja kesän aikana. Virka täytetään 1.1.2015 alkaen enintään viiden vuoden määräajaksi vuoden 2019 loppuun.
Johtaja vastaa kokonaisvaltaisesti instituutin tuloksellisesta toiminnasta ja sen kehittämisestä. Säädettynä kelpoisuusvaatimuksena johtajan virkaan on tohtorin tutkinto tai tohtorin arvoon oikeuttavat opinnäytteet, hyvä perehtyneisyys tutkimuslaitoksen toimialaan sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja -kokemus.
Ulkopoliittinen instituutti on eduskunnan yhteydessä toimiva riippumaton valtion tutkimuslaitos, jonka tehtävänä on tuottaa korkeatasoista, ajankohtaista tietoa kansainvälisistä poliittisista ja taloudellisista suhteista sekä Euroopan unionin asioista. Tutkimustyönsä ja asiantuntemuksensa kautta instituutti tukee yhteiskunnallista päätöksentekoa sekä edistää aihepiireistä käytävää keskustelua kotimaassa ja kansainvälisesti.
Lisätietoja:
Ulkopoliittisen instituutin hallintojohtaja Helena Lehtovirta, p. 09 432 7702
Eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhio, p. 0400849412